Koni-Doti Project: Meer recyclebaar afval ingezameld dan ooit tevoren

Vorige week woensdag vond opnieuw de ophaaldag plaats in het Ressort Blauwgrond. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) deelde op haar social media mee, dat er deze keer een opmerkelijk groter aantal deelnemende bewoners was. Het hoofddoel van het project blijft het verminderen van de hoeveelheid plastic afval op straat.

De toename in deelnemers wordt hoogstwaarschijnlijk toegeschreven aan de recente oproep om voorlopig alle PET-flessen te verzamelen in reguliere vuilniszakken voor recycling, in tegenstelling tot de eerder uitgegeven transparante zakken.

Burgers meldden eerder logistieke complicaties bij het verkrijgen van doorzichtige plastic zakken die beschikbaar waren bij Burger Informatie Centrum (BIC) Blauwgrond. Het kwam vaak voor, dat er geen voorraad aan zakken beschikbaar was als men er naar toe ging. Deze ervaringen van burgers riepen vragen op over de toegankelijkheid van de benodigde materialen voor deelname aan het recyclingproject. 

De recente aanpassing, het hanteren van de normale vuilniszakken in tegenstelling tot de transparante, is bedoeld om deelname aan recycling eenvoudiger te maken voor iedereen. Dit besluit resulteerde in een zichtbare toename aan deelnemers. 

Het “Koni-Doti” project, dat vorig jaar van start ging in het ressort Blauwgrond, richt zich op het scheiden van plastic afval van organisch afval. Elke laatste woensdag van de maand worden plastic flessen opgehaald bij de bewoners van Blauwgrond. Het verzamelde plastic afval wordt naar een recyclingbedrijf gebracht voor verdere verwerking.

SD

error: Kopiëren mag niet!