Asabina vraagt regering naleving Bankwet

Ronny Asabina, leider van de oppositionele BEP-fractie in de Nationale Assemblee, heeft er bij de regering op aangedrongen dat de Bankwet wordt nageleefd. Aanleiding voor het Assembleelid om aan te dringen op naleving van de Bankwet is het feit, dat de huidige directie bij de Centrale Bank van Suriname  (CBvS) nog steeds van dezelfde samenstelling is als die van 2020. Er is ook nog geen nieuwe Raad van Toezicht bij de Bank benoemd conform de nieuwe Bankwet 2022.  

De nieuwe Bankwet 2022 (Wet Centrale Bankwezen 2022)) werd in juni vorig jaar door het parlement goedgekeurd. Het werd pas na herhaald aandringen vanuit het parlement in april dit jaar door president Santokhi  bekrachtigd.

De nieuwe Bankwet 2022 komt in de plaats van de oude Bankwet van 1956. De nieuwe Bankwet 2022 voorziet in bepalingen en procedures die de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname moeten waarborgen. Het is in essentie bedoeld om politieke beïnvloeding vanuit de regering of enig andere instantie op de Centrale Bank te voorkomen.

Volgens de nieuwe Bankwet 2022 dient de directie van de Bank uit minimaal vier leden te bestaan. De huidige directie bestaat uit drie leden, en is van dezelfde samenstelling als die van drie jaar geleden. In de nieuwe Bankwet wordt expliciet aangegeven aan welke functieprofielen leden van de directie dienen te voldoen. 

Raad van Toezicht

Asabina zegt echter niet gezien te hebben dat er een nieuwe directie is aangetreden zoals in de Bankwet staat voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor de Raad van Toezicht van de Bank. 

In de Bankwet 2022 staat aangegeven aan welke kwalificaties leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen. De huidige leden van de Raad van Toezicht voldoen niet aan de in de Bankwet genoemde kwalificaties. Asabina vraagt of er vanuit moet worden gegaan dat gedurende de resterende zittingsperiode van de huidige regering er geen nieuwe Raad van Toezicht bij de CBvS benoemd zal worden. 

In de nieuwe Bankwet wordt ook gesproken van een directieregelement. De parlementariër staat erop dat de regering duidelijk antwoord geeft op zijn vragen. Het heeft volgens hem met transparantie en verantwoording te maken. Indien de Bankwet niet wordt nageleefd kan het evengoed ook worden ingetrokken, aldus Asabina. 

SS

error: Kopiëren mag niet!