President Santokhi: “Sociaal programma blijft bij SoZaVo”

President Chandrikapersad Santokhi is in het parlement teruggekomen op een eerdere aankondiging waarin hij onthulde, dat Mark Rommy, nu nog projectmanager van het Landelijk Woningbouw Programma, het sociaal programma van de regering Santokhi-Brunswijk moet gaan trekken.

Op 31 oktober gaf president Santokhi aan dat het Sociaal Programma ‘gelicht’ wordt van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo Echter gaf hij deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee, nadat hij door diverse parlementariërs hierop werd gewezen, aan dat “er enorme verwarring is ontstaan over het sociaal programma”.

Hij zei dat het programma wordt gelicht en door externe deskundigen geleid zal worden. Volgens hem wordt het een bredere context qua projecten waarbij onder andere ondersteuning voor studenten en het creëren van ademruimte voor ouders en bejaarden werd aangehaald. 

President Santokhi gaf ook aan, dat er wordt ‘gekeken’ naar gratis transport voor schoolkinderen en babyvoeding. Dit alles moet een centrale aansturing krijgen, meende de president tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dit is echter niet in lijn met zijn eerder aankondiging, dat Rommy dit onafhankelijk van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaat doen. Volgens president Santokhi komt het sociaal programma van de regering onvoldoende tot uiting.

“Er is enorm veel geld voor het programma, maar de uitvoering is laks geweest. We zijn ook erover op de vingers getikt door het IMF. Het moet anders gaan. De bureaucratie houdt de uitvoering tegen. Dus er komt een deskundig team buiten het ministerie om”, aldus Santokhi. Zoals president Santokhi al zei, heeft het Internationaal Monetair Fonds zorgpunten  kenbaar gemaakt aan de regering. Voor de verschillende programma’s wordt er nota bene geld geleend van onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

De door de Pertjajah Luhur voorgedragen minister Uraqit Ramsaran van SoZaVo wordt gepost naar het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Het is onduidelijk wie de nieuwe minister wordt op het zware SoZaVo-ministerie. 

error: Kopiëren mag niet!