Risico’s achterlopende wetgeving ICT benadrukt door bestuur ICT-Associatie Suriname 

In een recent interview heeft de voorzitter van de ICT-Associatie Suriname, Anvit Ramlakhan, de aandacht gevestigd op de ernstige risico’s die voortvloeien uit de achterlopende wetgeving op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in Suriname. 

Ramlakhan waarschuwt dat het gebrek aan actuele regelgeving een rem kan zijn op de bloei van de ICT-sector en het algemene welzijn en veiligheid van het land. Hierdoor komt ook de toekomstvisie die de ICT-Associatie voor een digitaal Suriname heeft uitgestippeld in gevaar, lees hier meer over ICT Vision 2030: https://ictas.sr/wp-content/uploads/2021/11/ICT-Vision-2030-print-version.pdf 

Met de snelle technologische vooruitgang wereldwijd is het van essentieel belang dat wetten en voorschriften gelijke tred houden om de digitale economie te ondersteunen en de bevolking te beschermen. Het bestuur van ICT-Associatie benadrukt dat Suriname het risico loopt om achter te blijven als het niet snel stappen onderneemt om de wetgeving aan te passen aan de huidige realiteit. 

Een van de voornaamste zorgen van Ramlakhan is het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens. In een tijdperk waarin digitale informatie een cruciale rol speelt, is het waarborgen van de privacy van individuen van het grootste belang. 

De voorzitter van de ICT-Associatie roept op tot dringende herzieningen om privacywetten aan te nemen en te zorgen voor een evenwicht tussen technologische vooruitgang en de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast wijst Ramlakhan op de noodzaak van wetten die de digitale veiligheid waarborgen. De recente toename van cyberaanvallen wereldwijd onderstreept het belang van een robuust juridisch kader om bedrijven en individuen te beschermen tegen digitale bedreigingen. 

Zonder passende wetgeving loopt Suriname het risico om een aantrekkelijk doelwit te worden voor kwaadwillende actoren, zoals oplichting (scamming) en phishing. Het bestuur wil ook benadrukken het belang van educatie en bewustwording over digitale veiligheid, met specifieke aandacht voor het herkennen en vermijden van oplichtingspraktijken en phishing-aanvallen. Hij pleit voor programma’s die het publiek informeren over de mogelijke risico’s van het gebruik van ICT en hoe men zich kan beschermen tegen bedreigingen. Vanuit de ICT-Associatie wordt dit op reguliere basis gedaan. 

Naast het verbeteren van de wetgeving is ook het advies om het curriculum van basisscholen uit te breiden met ICT-onderwijs. Het is essentieel om kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met digitale vaardigheden en technologie. Door ICT als vak op te nemen in het basisonderwijs, kunnen jonge Surinamers niet alleen hun digitale geletterdheid vergroten, maar ook de basis leggen voor een toekomstige generatie innovators en professionals in de snel evoluerende ICT-sector. 

Anvit Ramlakhan roept de Surinaamse overheid op om een proactieve rol te spelen bij het herzien en bijwerken van de wetgeving met betrekking tot ICT, met inbegrip van maatregelen ter bestrijding van cybercriminaliteit. 

Het is duidelijk dat Suriname op een kruispunt staat wat betreft ICT-wetgeving. De ICT-Associatie staat gereed om te ondersteunen waar nodig. Het is van vitaal belang dat het land snel reageert om de risico’s te minimaliseren en een solide basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van de digitale samenleving.

Anvit Ramlakhan, CEO Datasur & voorzitter ICT-Associatie Suriname

error: Kopiëren mag niet!