Op weg naar een betere toekomst: het Indiase voorzitterschap van de G20 en het aanbreken van een nieuw multilateralisme

Premier van India, Narendra Modi

Vandaag is het 365 dagen geleden dat India het voorzitterschap van de G20 op zich nam. Het is een moment om de geest van ‘Vasudhaiva Kutumbakam, ‘Eén aarde, één familie, één toekomst’ te reflecteren, her committeren en te verjongen.

Toen we vorig jaar deze verantwoordelijkheid op ons namen, worstelde het mondiale landschap met veelzijdige uitdagingen: herstel van de Covid-19-pandemie, dreigende klimaat bedreigingen, financiële instabiliteit en schuldenlast bij ontwikkelingslanden, allemaal te midden van afnemend multilateralisme. Tussen alle conflicten en concurrentie leed de ontwikkelingssamenwerking, waardoor de vooruitgang werd belemmerd.

Terwijl hij India’s voorzitterschap van de G20 overnam, probeerde het de wereld een alternatief te bieden voor de status quo, een verschuiving van een op het bbp gerichte naar een op de mens gerichte vooruitgang. India wilde de wereld herinneren aan wat ons verenigt, in plaats van aan wat ons verdeelt. Ten slotte moest het mondiale gesprek zich ontwikkelen: de belangen van enkelen moesten plaatsmaken voor de aspiraties van velen. Hiervoor was een fundamentele hervorming van het multilateralisme zoals wij dat kenden nodig.

Inclusief, ambitieus, actiegericht en besluitvaardig: deze vier woorden definieerden onze aanpak als voorzitter van de G20, en de New Delhi Leaders’ Declaration (NDLD), unaniem aangenomen door alle G20-leden, getuigt van onze toewijding om deze principes waar te maken.

Inclusiviteit is de kern van ons voorzitterschap geweest. Door de opname van de Afrikaanse Unie (AU) als permanent lid van de G20 werden 55 Afrikaanse landen in het forum geïntegreerd, waardoor het werd uitgebreid tot 80% van de wereldbevolking. Deze proactieve houding heeft geleid tot een bredere dialoog over mondiale uitdagingen en kansen.

De eerste in zijn soort ‘Voice of the Global South Summit’, die India in twee edities bijeenriep, luidde een brak een nieuwe multilateralisme aan. India heeft de zorgen van het Mondiale Zuiden geïntegreerd in het internationale debat en heeft een tijdperk ingeluid waarin ontwikkelingslanden hun rechtmatige plaats innemen bij het vormgeven van het mondiale verhaal.

Inclusiviteit heeft ook India’s binnenlandse benadering van de G20 beïnvloed, waardoor het een volksvoorzitterschap is geworden dat past bij de grootste democratie ter wereld. Via “Jan Bhagidari” (volksparticipatie) bereikte de G20 1,4 miljard burgers, waarbij alle staten en territoriale gebieden (Union Territories – UT’s) als partners betrokken waren. En wat inhoudelijke elementen betreft, zorgde India ervoor dat de internationale aandacht werd gericht op bredere ontwikkelingsdoelstellingen, in lijn met het mandaat van de G20.

Op het cruciale middelpunt van de Agenda 2030 heeft India het G20-actieplan voor 2023 gepresenteerd om de vooruitgang op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te versnellen, waarbij een horizontale, actiegerichte benadering wordt gevolgd van onderlinge kwesties, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, gendergelijkheid en ecologische duurzaamheid.

Een belangrijk gebied dat deze vooruitgang aanstuurt, is de robuuste digitale publieke infrastructuur (DPI). India was op dit punt doorslaggevend in zijn aanbevelingen, omdat het als eerste getuige was geweest van de revolutionaire impact van digitale innovaties als Aadhaar, UPI en Digilocker. Via de G20 hebben we met succes de Digital Public Infrastructure opslag voltooid, een belangrijke stap in de mondiale technologische samenwerking. Deze opslagplaats, met meer dan 50 DPI’s uit 16 landen, zal het Mondiale Zuiden helpen DPI op te bouwen, toe te passen en op te schalen om de kracht van inclusieve groei te ontsluiten.

Voor onze Eén Aarde hebben we ambitieuze en inclusieve doelstellingen geïntroduceerd om urgente, duurzame en rechtvaardige veranderingen te bewerkstelligen. Het ‘Groene Ontwikkelingspact’ van de Verklaring gaat in op de uitdagingen van het kiezen tussen het bestrijden van honger en het beschermen van de planeet, door een alomvattende routekaart te schetsen waarin werkgelegenheid en ecosystemen complementair zijn, de consumptie klimaatbewust is en de productie planeetvriendelijk is. Tegelijkertijd roept de G20-verklaring op tot een ambitieuze verdrievoudiging van de mondiale capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030. Gekoppeld aan de oprichting van de Global Biofuels Alliance en een gezamenlijke impuls voor groene waterstof, vallen de ambities van de G20 niet te ontkennen om een schonere, groenere wereld op te bouwen. Dit is altijd het ethos van India geweest, en via Lifestyles for Sustainable Development (LiFE) kan de wereld profiteren van onze eeuwenoude duurzame tradities.

Verder onderstreept de Verklaring onze inzet voor klimaatrechtvaardigheid en gelijkheid, waarbij wordt aangedrongen op substantiële financiële en technologische steun vanuit het mondiale noorden. Voor het eerst werd erkend dat er een grote sprong voorwaarts nodig is in de omvang van de ontwikkelingsfinanciering, van miljarden naar biljoenen dollars. De G20 erkende dat de ontwikkelingslanden 5,9 biljoen dollar nodig hebben om tegen 2030 aan hun nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) te kunnen voldoen.

Gezien de enorme hoeveelheid middelen die nodig zijn, benadrukte de G20 het belang van betere, grotere en effectievere multilaterale ontwikkelingsbanken. Tegelijkertijd speelt India een leidende rol in de VN-hervormingen, vooral bij de herstructurering van belangrijke organen zoals de VN-Veiligheidsraad, die een rechtvaardiger wereldorde zullen garanderen.

Gendergelijkheid stond centraal in de Verklaring, en culmineerde volgend jaar in de vorming van een speciale Werkgroep voor de Empowerment van Vrouwen. De Indiase Women’s Reservation Bill 2023, die een derde van de zetels in het Indiase parlement en de wetgevende organen van de staat reserveert voor vrouwen, belichaamt onze toewijding aan door vrouwen geleide ontwikkeling.

De Verklaring van New Delhi belichaamt een hernieuwde geest van samenwerking rond deze belangrijke prioriteiten, waarbij de nadruk ligt op beleidsmaatregelen, betrouwbare handel en ambitieuze klimaatactie. Het is om trots te mogen zijn dat tijdens ons voorzitterschap de G20 in totaal 87 resultaten heeft bereikt en 118 documenten heeft aangenomen, wat een duidelijke stijging is ten opzichte van het verleden.

Tijdens ons voorzitterschap van de G20 leidde India de beraadslagingen over geopolitieke kwesties en hun impact op de economische groei en ontwikkeling. Terrorisme en het zinloos doden van burgers zijn onaanvaardbaar, en we moeten dit aanpakken met een beleid van nultolerantie. We moeten humanisme boven vijandigheid zetten en herinneren dat dit geen tijdperk van oorlog is.

Ik ben heel blij dat India tijdens ons voorzitterschap iets buitengewoons heeft bereikt: het heeft het multilateralisme een nieuw leven ingeblazen, de stem van het Zuiden versterkt, de ontwikkeling bepleit en gevochten voor de rechten van vrouwen, overal ter wereld.

Terwijl we het voorzitterschap van de G20 overdragen aan Brazilië, doen we dat in de overtuiging dat onze collectieve stappen voor mensen, de planeet, vrede en welvaart nog jaren de weerklank zal vinden.

error: Kopiëren mag niet!