Parlementariërs roepen opmerkelijk genoeg op tot nieuwe ‘Presidentiële Commissie Onderwijs’ 

In de Nationale Assemblee is weer eens iets opmerkelijks gebeurd. Parlementariërs hebben aan het eind van de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen. Daarin wordt de regering op diverse punten opgeroepen en worden dringende acties gevraagd. Wat in de motie echter zeer opmerkelijk is, is het feit dat wordt opgeroepen dat president Chandrikapersad Santokhi een presidentiële commissie in het leven roept voor ‘een strategische en duurzame aanpak van de uitdagingen met betrekking tot onderwijs in het algemeen en vooral in het binnenland.’ De motie werd uiteindelijk met 28 stemmen vóór aangenomen. 

De huidige coalitie bestaat uit de VHP en de ABOP/PL fracties, goed voor in totaal 30 zetels. Er waren 12 stemmen tegen van de NDP. De NPS- en de BEP-fracties waren afwezig tijdens de stemming.

Diverse parlementariërs, met name die van de ABOP en de oppositionele partijen waaronder de NPS, BEP en de NDP, hebben steevast kritiek geleverd op presidentiële commissies.

In zijn betoog tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft ABOP-fractieleider Obed Kanape nota bene nog felle kritiek geleverd en zijn misnoegen geuit over onder andere, maar zeker de vele door president Santokhi ingestelde presidentiële commissies en werkgroepen en de werking ervan. Hij vroeg zich ook af hoe de bemensing van deze commissies plaatsvindt. Volgens Kanape komen bepaalde functionarissen voor in meer dan 20 commissies. “Hoe breed moet je hoofd zijn daarvoor”, vroeg Kanape nog sarcastisch af. 

Maar bij de stemming hebben alle aanwezige coalitieleden voor de motie gestemd. 

error: Kopiëren mag niet!