Alle uitvoeringsbesluiten Anti-Corruptiewet in januari 2024 gereed en in uitvoering

Alle uitvoeringsbesluiten genoemd in de Anti-Corruptiewet zullen in januari 2024 gereed en in uitvoering zijn. De Anti-Corruptiewet zal hiermee in zijn volle omvang in uitvoering zijn. 

De integrale bestrijding van corruptie vormt een van de hoekstenen van het beleid van de regering. President Santokhi zei deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement dat de Anti-Corruptie Commissie binnen enkele weken zal beginnen met het informeren van de verschillende doelgroepen inzake de werking en procedures van het staatsbesluit Verklaring inkomen en vermogen, en Register ontvangstbewijzen. Dit staatsbesluit is op 5 september goedgekeurd en afgekondigd. 

Volgens de Anti-Corruptiewet zijn publieke functionarissen, waaronder leden van de regering, de Nationale Assemblee, de Staatsraad, de rechterlijke macht, de Rekenkamer, directeuren en onderdirecteuren van departementen van algemeen bestuur verplicht een verklaring van hun inkomsten en vermogen, met vermelding van de bronnen daarvan, bij de notaris in bewaring te geven. Bij staatsbesluit is hiertoe een standaardformulier ontworpen en goedgekeurd.

De Anti-Corruptie Commissie houdt een register bij van de aan haar verstrekte ontvangstbewijzen van de bij de notaris in bewaring gegeven verklaringen. 

Omdat niet alle logistieke zaken van de Anti-Corruptie Commissie nog in plaats zijn, was de regering genoodzaakt in het staatsbesluit een overgangsregeling op te nemen. Daarin is bepaald dat de minister van Justitie en Politie bij beschikking de datum zal vaststellen waarop het standaardformulier ter zake Verklaring van inkomen en vermogen op de website van Anti-Corruptie Commissie beschikbaar zal zijn. 

De Commissie zal binnen twee weken in een sessie de regering informeren over de werking en de te volgen procedures van het staatsbesluit Verklaring inkomen en vermogen van publieke functionarissen. Ook voor het parlement komt er een informatiesessie.

SS

error: Kopiëren mag niet!