Rentekosten TD-veilingen en CBC ruim SRD 4,5 miljard

De rentekosten van de termijndeposito (TD) veilingen en de uitgifte van Centrale Bank Certificaten (CBC) door de Centrale Bank van Suriname, CBvS, bedragen in totaal SRD 4.529 miljoen. Hiervan is SRD 3.828 miljoen de totale rentekosten van de TD-veilingen, en SRD 701 miljoen de rentekosten de CBC. Het gaat om de uitgiftes van CBC voor zowel het Retail segment als het Wholesale segment. 

Bij het CBC Retail segment mogen gewone burgers deelnemen aan de beleggingen, en bij het Wholesale segment nemen rechtspersonen en niet-bankinstellingen deel. De CBC worden uitgegeven met een looptijd van 6 maanden. De Centrale Bank is in de tweede helft van vorig jaar begonnen met de uitgiftes van CBC. 

De CBC en de TD-veilingen vormen deel van de Open Markt Operaties (OMO’s) van de CBvS, gericht op het afromen van overtollige geldhoeveelheden (SRD’s) in het bankensysteem. Het doel ervan is om de hoeveelheid SRD’s in omloop in een juiste verhouding te brengen met de hoeveelheid vreemde valuta’s in omloop. Een juiste verhouding leidt tot stabilisatie van de wisselkoers, en daarmee het beter onder controle krijgen van de inflatie. De wisselkoers is reeds enige maanden stabiel en de inflatie, hoewel nog hoog, vertoont een dalende trend.

Erg kostbaar

VHP-fractieleider Asis Gajadien heeft dinsdag in het parlement tijdens de tweede ronde van de debatten rond de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) gezegd, dat de OMO’s erg kostbaar zijn. Hij zette de totale rentekosten van ruim SRD 4.5 miljard af tegen de SRD 4.1 miljard die nu tijdelijk wordt vastgehouden (afgeroomd).

Hoewel hij in de eerste ronde van de debatten vragen over de OMO’s heeft gesteld, zegt hij niets hierover van de president te hebben vernomen bij de beantwoording van vragen. Hij vraagt de regering serieus de kwestie van de OMO’s te bekijken. De OMO’s werken volgens hem niet in het Surinaams systeem. Gajadien zegt dat er alternatieven voor de OMO’s zijn, die minder kosten.

SS

error: Kopiëren mag niet!