President Santokhi: “Suriname neemt actief deel aan discussies tijdens COP28”

Een delegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi neemt 30 november en 1 december in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), deel aan de jaarlijkse Klimaatconferentie van de Verenigde Naties oftewel de Conference of Parties (COP). Tijdens deze 28ste editie, COP28, komen staatshoofden en regeringsleiders bijeen om zich te buigen over de aanpak van klimaatverandering.

President Santokhi, die dinsdag 28 november vertrok, verwacht dat tijdens COP28 diverse onderwerpen aan de orde zullen komen, die zeker voor Suriname van belang zijn. 

“Wij zullen actief participeren in de discussies, die moeten leiden tot concrete maatregelen om de diverse fondsen zoals loss and damage en adaptatie effectief te laten functioneren.”

Van belang is volgens het staatshoofd ook dat middelen aangewend worden voor inclusiviteit en capaciteitsopbouw, zodat Suriname op termijn over de nodige expertise kan beschikken. Die expertise is van belang om het Surinaamse bos en biodiversiteit op een duurzame manier te behouden en beschermen. 

President Santokhi zegt dat Suriname vanwege zijn status als carbon negatief land, High Forest Low Deforestation land, en lid van onder andere de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), een voorname rol heeft in conferenties als COP28. Vanwege het milieubelang maken ook minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en zijn technisch team deel uit van de delegatie.

error: Kopiëren mag niet!