De oorlogs “DRUM” van Guyana en Venezuela wordt luider

De Guyaanse vicepresident Bharrat Jagdeo verdedigde Guyana’s positie in Anna Regina, Essequibo, door te benadrukken dat Guyana geen oorlogszuchtige natie is, maar vastbesloten is om het gebied te beschermen tegen Venezolaanse aanspraken. Dit deed hij naar aanleiding van het feit dat Venezuela aanspraak maakt op het Essequibo-gebied en, in dit kader, op 3 december een referendum heeft uitgeschreven om steun hiervoor te zoeken bij haar lokale bevolking.

Jagdeo waarschuwde de Venezolaanse president Maduro om de vastberadenheid en eenheid van Guyana niet te onderschatten en gaf aan internationale steun te verwachten.

Guyana rekent ook op militaire steun van de Verenigde Staten vanwege de olie die gewonnen wordt door de Amerikaanse oliegigant Exxon. De Amerikanen zijn niet goed bevriend met Venezuela en proberen al jaren de regering van president Maduro af te zetten, welke plannen tot nu toe niet zijn gelukt. Ook sancties tegen Venezuela hebben geen gewenst resultaat opgeleverd.

Vicepresident Jagdeo bekritiseerde de agressieve houding van Venezuela en benadrukte Guyana’s vredelievende benadering en de noodzaak tot verdediging. Hij miste echter te vermelden dat Guyana niet zo vredelievend is als zij de wereld wenst te laten geloven, daar zij het Surinaamse gebied Tigri met geweld bezetten.

Guyana wacht op een beslissing van het Internationaal Gerechtshof over voorlopige maatregelen tegen Venezuela aangaande de territoriale meningsverschillen en vertrouwt op de uitspraak van het Hof.

Het Internationaal Gerechtshof doet vrijdag uitspraak over een verzoek van Guyana om voorlopige maatregelen tegen Venezuela in verband met een gepland referendum. Guyana wil voorkomen dat Venezuela vragen stelt over een territoriale kwestie die nog beslist moet worden door het Hof. Dit betreft het grondgebied dat in 1899 aan Brits-Guyana werd toegekend. Venezuela erkent het Hof niet als autoriteit voor deze zaak, ondanks deelname aan de procedure.

Venezuela heeft eerder gemeld dat zij welke uitspraak dan ook van het Internationaal Gerechtshof niet zullen accepteren.

Het is onduidelijk of Venezuela na haar eigen referendum op 3 december over het gebied direct zal overgaan tot bezetting van Essequibo. Intussen heeft Venezuela wel extra troepen gestationeerd aan de grens.

Guyana zegt wel dat ze haar grondgebied zal verdedigen, maar ook zij weten dat ze in militair opzicht niet opgewassen zijn tegen het leger van Venezuela. Een inmenging van de Verenigde Staten in het conflict kan ertoe leiden dat de regio explodeert in een oorlogszone.

Ook Venezuela heeft militaire bondgenoten zoals Iran, Rusland en China. Deze landen zullen zich niet inmengen in de strijd, maar het is niet uitgesloten dat ze ondersteuning zullen bieden aan wapenleveranties en militaire kennis.

Zowel Rusland als China hebben ten aanzien van bezetting en toekomstige annexatie veel overeenkomsten met de Venezolaanse eis voor het Essequibo-gebied. Rusland is thans in een oorlog met Oekraïne en heeft reeds grote delen van het land onder haar beheer. China eist al jaren Taiwan terug in de boezem van het vasteland van China.

Een oorlogsexplosie in het Venezolaans-Guyaans gebied zal nadelig uitpakken voor Suriname. In zulke gevallen kan Suriname een vluchtelingenstroom verwachten vanuit Guyana en ook een economisch nadeel dat de oliemaatschappij Total haar olieplannen in ons land uitstelt.

error: Kopiëren mag niet!