Wateraanvoer vanuit Wakay blijft ontoereikend voor tijdige padieinzaai

De aanvoer van irrigatiewater vanuit het pompgemaal te Wakay blijft ontoereikend om padieboeren in de westelijke polders in Nickerie van voldoende water te voorzien om tijdig te kunnen inzaaien. Het water dat via het 66 kilometer lange Corantijnkanaal wordt aangevoerd, raakt snel op doordat bijna alle boeren tegelijk aan het pompen zijn. De irrigatiekanalen in de verschillende rijstpolders raken hierdoor in een mum van tijd droog. Er is als het ware een “race” om water uit de irrigatiekanalen te pompen voor de bevloeiing van de padiearealen ten behoeve van de padieinzaai. 

Het waterpeil in de Nannizwamp, de andere belangrijkste bron van irrigatiewater, is vanwege het aanhoudende droge weer ook ver beneden het ideale waterpeil. Het wateraanbod uit de Nannizwamp is ook ontoereikend. De situatie in de westelijke polders is nu één waar vele boeren wel over een “beetje” water beschikken, maar bij lange na niet voldoende om tot inzaai over te kunnen gaan. 

De inzaaikalender, die per 1 november begon, zit nu al bijna op de helft en er is naar schatting slechts voor 10 procent ingezaaid. De Inzaaiperiode duurt tot eind december. Hoe later men op de kalender inzaait, des te groter de kans dat de aanplant last ondervindt van ziekten en plagen. De financiële gevolgen voor de padieboer kunnen hierdoor desastreus zijn vanwege de negatieve effecten op de oogstopbrengsten.

Grote rijstbedrijven

Dagblad Suriname verneemt dat vanwege de ontstane situatie van watergebrek de grote rijstbedrijven besloten hebben slechts een deel van hun bewerkte padiearealen in te zaaien. Ze zullen slechts inzaaien om het zaaizaaid, dus niet zozeer voor de productie van rijst. Het zaaizaad zal nodig zijn voor het volgende seizoen, waardoor zij die niet hoeven in te kopen. De grote rijstbedrijven willen het risico niet nemen voor al te grote financiële investeringen met de inzaai, om straks te moeten aankijken tegen een ernstig watergebrek voor hun aanplant.

De situatie van onvoldoende water speelt ook in de oostelijke polders, aan de rechteroever van de Nickerierivier. Het pompgemaal van Wageningen is sinds enige tijd buiten werking. Er wordt met noodpompen gewerkt om water uit de Nickerierivier in de rijstpolders te krijgen. Deze pompen zijn echter gering in capaciteit. Slechts lager geleden rijstpolders, zoals te Paradise en Longmay, hebben voldoende water om te kunnen inzaaien. De padiearealen in de hoger geleden gebieden zitten nog steeds kurkdroog.   

(Foto tekst Het Surnam irrigatiekanaal in de westelijke polders van Nickerie. Dit kanaal staat rechtstreeks in verbinding met de Nannizwamp. Normaal staat dit kanaal tot aan de rand gevuld met water. De “lage” waterstand zoals te zien op de foto geeft aan hoe laag het waterpeil is in de Nanniezwamp.)

SS

error: Kopiëren mag niet!