Haagse ondernemer Hemant Lachman door gemeente Den Haag onderscheiden

De Haagse ondernemer en filantroop Hemant Lachman is op 24 november onderscheiden. Namens het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag heeft Mariëlle Vavier – wethouder Armoede, Inclusie, Zorg, Internationale Zaken en Stadsdeel Laak –  de Stadspenning uitgereikt. De Stadspenning Den Haag is een bronzen legpenning die wordt uitgereikt aan personen die 25 jaar of langer bestuurlijk actief zijn, danwel zich als vrijwilliger heeft ingezet voor de samenleving.

Diverse bestuurlijke functies

Een decennialange inzet van Hemant Lachman in verschillende besturen van organisaties is niet onopgemerkt gebleven. De wethouder memoreerde een aantal van die organisaties in haar motivering voor de Stadspenning. Zo blijkt Hemant Lachman een waardige opvolger te zijn van wijlen Iwan Raghoebarsing in het bestuur van Sociëteit Tagore. Veel langer is de organisatorische betrokkenheid bij het jaarlijkse holi-samen festival in Den Haag.

Ook bij de viering en herdenking van hoogtijdagen zoals de hindostaanse immigratie is zijn inzet bekend. Sinds 2014 is Hemant Lachman één van de drijvende krachten achter het Milan Summer Festival. Met dit multi culturele festival is de stad Den Haag zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Een terugkerend onderdeel op het Milan Summer Festival is de doksa-cookout dat zowel een steden- als een landencompetitie kent. Dit concept is bedacht door Hemant Lachman. 

Inzet Surinaamse diaspora

De inzet van Hemant Lachman beperkt zich niet alleen tot de Haags-hindostaanse gemeenschap maar is tevens gericht op de Surinaamse diaspora in het algemeen. In 2011 is Hemant Lachman in navolging van Kenniskring Suriname medeoprichter geweest van Kenniskring Nederland. Via dit netwerk levert hij een bijdrage aan kennisuitwisseling op diverse gebieden tussen Nederland en Suriname. De Kenniskring bijeenkomsten worden omniet gefaciliteerd vanuit Ons Huis.

Voorts heeft hij zich als enige niet-Nickeriaan in het bestuur van de Stichting Vrienden van Nickerie verdienstelijk gemaakt voor fundraising om kansarme kinderen in het district Nickerie te voorzien van schoolpakketten. Hemant Lachman vervult de functie van voorzitter van de Haagse afdeling van VHP-Nederland. Op cultureel gebied heeft hij aan de wieg gestaan om de toneelgroep Rahemal Buiten met haar maatschappij- kritische toneelstukken te doen optreden in verschillende steden in Nederland. 

Dew Mandir

De stadspenning Den Haag is in de Dew Mandir uitgereikt. Deze  locatie heeft voor Hemant Lachman een extra dimensie. De heer Lachman is als voorzitter van de bouwcommissie van deze mandir de spin in het web geweest om deze mandir voor de hindostaanse gemeenschap in Den Haag te realiseren. De mandir vervult een onmisbare functie voor het (geestelijk) welzijn van veel oudere hindostanen.

Voordracht

De voordracht voor de Haagse Stadspenning is gedaan door de heer Ramon Ramsodit, voormalig PvdA raadslid in Hoogvliet. Begin 2023 heeft Hemant Lachman voor zijn jarenlange sewa-werk een award kregen van de Stichting Satya Dharma. Dat betrof een erkenning voor zijn onbaatzuchtige ondersteuning van de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname en zijn inzet voor de Haags-Hindostaanse gemeenschap om de cultuur van deze gemeenschap te behouden en uit te dragen in Nederland en daarbuiten.

Mediateam St. Milan Summer Festival

error: Kopiëren mag niet!