Straks weer defilé, maar problemen van voorgaande jaren nog steeds onopgelost 

De voorbereidingen van het Korps Politie Suriname (KPS) voor de parade en het defilé in verband met 48 jaar staatkundige pnafhankelijkheid op 25 november zijn in het gedrang. Het lijkt wel hetzelfde liedje, jaar in jaar uit. De Surinaamse Politiebond onder leiding van Milando Atompai kaart al enkele jaren ernstige problemen aan. Maar, het lijkt alsof dat tegen dovemansoren is gericht.

Afgelopen week lag het in de bedoeling dat er rond de wegen van het Politie Opleidingscentrum er geoefend zou worden met het defileren. Dat ging echter niet door. Het kwam zelfs zo ver, dat inspecteur Milton Kensmil, die als hoofdcoördinator fungeert, alleen over bleef en alle andere politiemensen gehoor gaven aan Atompai om deel te nemen aan de vakbondsacties. Kensmil gaf op zijn beurt echter aan tegenover lokale media, dat de voorbereidingen voor de generale repetitie niet in gedrang komen. Maar feit is, dat politiemanschappen en de bond al geruime tijd aandacht vragen voor brandende kwesties. 

Problemen

De SPB heeft zowel in de media als bij publieke ceremoniën dringend aandacht gevraagd voor onder andere equipment en uniformen. Deze zaken staan los van de lage salarissen. Er is een dringend tekort aan wagens en andere uitrusting. Verder ontbreken uniformen en schoeisel al geruime tijd.

Het is zo erg, dat er geen formele uniformen zijn voor politieambtenaren, zij doen noodgedwongen in de blauwe pakken mee. Aan de parade en het defilé nemen normaliter het Nationaal Leger (NL), het KPS, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), het Korps Brandweer Suriname (KBS) en het Korps Douane Suriname deel. 

Aandacht 

De aangekaarte problemen zijn over de hele linie een feit. Dit is het resultaat van jarenlang mismanagement en het uitblijven van gedegen investeringen. Alleen rond de Onafhankelijkheidsdag schijnt er aandacht te zijn bij de autoriteiten hiervoor. Maar, dan alleen voor zij die deelnemen aan de plechtigheden. Het is niet goed, dat de Surinaamse geïnformeerde diensten door deze lijdensweg gaan. Het wordt tijd dat er daadwerkelijke aandacht komt voor het welzijn van de korpsen en van de leden van de diensten. 

error: Kopiëren mag niet!