Financiën-minister Raghoebarsing: “Vertrouwen in SRD is duidelijk aan het herstellen”

Het vertrouwen in de SRD is duidelijk aan het herstellen. De hoeveelheden geld in omloop en de verhoudingen tussen de hoeveelheden SRD’s en vreemde valuta is zodanig, dat er al enige tijd sprake is van een stabiele koers. Als dat zo blijft  zal die stabiliteit ook duurzaam zijn. Zo betoogde Financiën-minister Stanley Raghoebarsing donderdag in het parlement tijdens de debatten over de ontwerpwet Toezicht Bank- en Kredietwezen. 

De minister adresseerde de kritische opmerkingen in het parlement, onder andere van NDP-fractieleider Rabin Parmessar, over de Open Markt Operaties (OMO’s) van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De OMO’s zouden een averechtse werking hebben doordat ze juist meer geld in omloop brengen vanwege de meer dan SRD 3,7 miljard aan rentebetalingen aan banken en verzekeringsmaatschappijen.

Minister Raghoebarsing kijkt anders aan tegen de OMO’ en zegt dat die effectief hun werk hebben gedaan getuige de huidige stabiliteit van de wisselkoers. OMO’s zijn inherent aan het flexibele wisselkoerssysteem. Indien de prijs van geld zweeft, dus de koers, dan is het zaak dat de CBvS de hoeveelheid geld in omloop aan banden legt. Dit wordt geldverkrapping genoemd. Het gebeurt overal in de wereld, en er is volgens de minister geen ander monetair instrument om hetzelfde doel te bereiken gegeven het huidige macro-economisch raamwerk.  

Afbouwen van de OMO’s betekent dat er een nieuw IMF-programma zou moeten komen waarbij het onderwerp zou moeten veranderen.

Reeds 6 maanden stabiel

Al meer dan 6 maanden is er sprake van stabiliteit van de wisselkoers, en dit is het resultaat van de monetaire maatregelen van de CBvS in samenhang met het gevoerde fiscaal beleid van de overheid, aldus Raghoebarsing. De minister onderkent, dat de OMO’s zowat een valse start hebben gemaakt. Dat wordt ook door het IMF onderkend. Zo werd erop gerekend dat de rente die de banken uit de wekelijkse termijndeposito veilingen verdienen, door zouden werken in de rente van de banken aan klanten. Dat is echter niet gebeurd. De biedrente van de banken was exorbitant hoog. Na enige aanpassingen in het monetair beleid en een stringenter fiscaal beleid van de overheid, is het resultaat dat op dit moment het herstel van het vertrouwen in de SRD duidelijk zich aan het aftekenen is. Er is weer vraag naar SRD’s. 

Volgens de Financiën-minister gaat het erom, dat de verhoudingen in de economie tussen de hoeveelheden vreemde valuta en SRD’s goed moeten zijn. Het monetair- en fiscaal beleid is erop gericht de hoeveelheden SRD’s in omloop zodanig te beheersen naar de hoeveelheden vreemde valuta. De OMO’s hebben op dit stuk hun werk goed gedaan. Volgens Raghoebarsing zullen naarmate de inflatie afneemt, de rentes van de OMO’s (termijndepositieveilingen/TD’s) ook verder naar beneden gaan. De rentes bij de TD-veilingen hebben deze week met 9,2 procentpunten een flinke duik naar beneden gemaakt. Ook de wisselkoers van de USD drukt langzaam naar beneden de SRD 38.

Aansluitend beleid

Melvin Bouva van de NDP-fractie ziet in tegenstelling tot de Financiën-minister geen enkele reden om de OMO’s te bejubelen. Dat de koers stabiel is en zelfs naar beneden de SRD 38 voor de USD drukt vindt hij goed, “maar dan heeft de regering nog een lange weg te gaan, omdat tijdens de verkiezingen was beloofd dat de koers terug naar SRD 7,50 zou worden gebracht”, aldus Bouva. Indien gezegd wordt dat de economie is verkrapt, dan weet de regering volgens hem niet wat het IMF met het land heeft gedaan. De subsidies zijn stopgezet, de lonen van de gemiddelde burger zijn verkrapt en de economie is verkrampt, en dat heeft invloed op de vraag naar vreemde valuta. Bouva vroeg aan de minister waar het beleid is om de productie te verhogen en waar het plan is van de regering om meer inkomsten het land binnen te brengen.

SS

error: Kopiëren mag niet!