Acties gezamenlijke vakbonden opgeschort

De acties van de gezamenlijke vakbonden worden opgeschort. De regering zou gevraagd hebben aan de bonden om de acties op te heffen. De leden zijn niet helemaal tevreden met hetgeen er bereikt is, maar hebben voor nu geen andere keuze dan zich erbij neer te leggen. De vakbondsleiders zullen verder onderhandelen met de regering om tot verbetering van de leefomstandigheden van arbeiders te komen.

De vakbonden hadden onder andere geëist dat de BTW op nutsvoorzieningen en brandstof onmiddellijk terug gedraaid moesten worden en dat de belastingschijven eveneens aangepast moesten worden. De regering gaf op haar beurt in een schrijven aan, dat er wordt gewerkt aan een voorstel voor aanpassing van de belastingschijven die per 1 januari zullen ingaan. 

Ook de BTW op nutsvoorzieningen wordt voor komende maanden aangehouden, terwijl er wordt gewerkt aan een integrale wijziging van de BTW wetgeving. 

De verhoging van de BTW op brandstof zou volgens de regering niet teruggedraaid kunnen worden, omdat de noodzakelijke verplichtingen van de staat hierdoor in gevaar komen. 

De leden gingen met de meeste voorstellen van de regering akkoord, behalve met de verhoging van BTW op brandstof.

Alhoewel de bonden graag hadden gezien dat de BTW op brandstof teruggedraaid wordt, kan dit vooralsnog niet bewerkstelligd worden. Wetten worden in het parlement gemaakt en kunnen niet van de een op andere dag gewijzigd worden. Daarvoor zou een langere periode nodig zijn. Langer in actie zijn zou bijvoorbeeld betekenen dat er een grotere achterstand zou komen in het onderwijsproces. Nu de acties opgeheven zijn, zullen de scholen maandag weer normaal van start gaan.

(Foto: actievoerende leden bonden vrijdagochtend bijeen bij CLO-gebouw)

SK

error: Kopiëren mag niet!