Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schenkt aandacht aan situatie studentencampus

Na meerdere malen klachten te hebben aangehoord over de situatie op de studentencampus, heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur recentelijk toch een reactie gegeven over de stand van zaken.

De situatie verergert met de dag

De situatie is tot nu toe niet rooskleurig. Nog steeds moeten honderden studenten uit voornamelijk districten gebruikmaken van de kamers op het terrein. Over de veiligheid van hun vervoersmiddelen en over de  aanwezigheid van de nodige middelen is nog veel dat niet verteld is. 

Bezoek na berichtgeving

Na berichtgeving in Dagblad Suriname over de verergerde situatie heeft het bestuur van de Studentencampus zich ter plekke begeven om de situatie zelf te bezichtigen. De situatie, onder de aandacht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gebracht, heeft echter andere resultaten.

Het ministerie over de kwestie

De Voorlichtingsdienst, in de persoon van Danique van Varsseveld, van het ministerie, geeft in een interview met de redactie van Dagblad Suriname aan, dat het ministerie niet eerder op de hoogte was geweest van de perikelen op de studentencampus. Verder heeft het ministerie op 9 november een gesprek met het bestuur van de studentencampus gehad. 

Op de vraag van de redactie met betrekking tot verzoeken ten aanzien van verlichting zijn die voor zover Van Varsseveld niet gericht aan het ministerie. Op de vraag over de bouw van de in de aanbouw zijnde studentenflats geeft Ban Varsseveld te kennen dat het bouwen een aangelegenheid van het ministerie Openbare Werken is. 

error: Kopiëren mag niet!