Hoe komen wij als land uit de blubber? 

Dat er moeilijkheden zijn in het land weten wij allemaal. Maar, dat er keihard gewerkt wordt door de president om deze moeilijkheden op te lossen, moeten wij als volk nu ook gaan beseffen. Kijken wij naar de problemen voor wat betreft de gronduitgifte, moet gesteld worden dat de president de juiste beslissing genomen heeft dat van de Stalweide in Nickerie terug te draaien. Ook is er geklaagd over gronden te Okrodam die onrechtmatig zijn uitgegeven. Ook daar zal verandering komen, toch zijn er mensen die beweren dat de president niets doet voor het volk, terwijl het deze mensen zijn uit het volk(ambtenaren) die de stukken moeten voorbereiden voor uitgifte. We moeten in deze hele kwestie ook de voorzitter van DNA, de heer Marinus Bee niet vergeten voor zijn bijdrage. Een compliment is dus op zijn plaats. 

Opvallend is dat er mensen zijn die constant schreeuwen om meer geld, maar persoonlijk er weinig aan doen de regering te steunen te zoeken naar dat meer geld. Het geld moet uiteindelijk ergens vandaan komen. Dat er bepaalde zaken bij de overheid wat trager lopen dan normaal, kan niet worden tegengesproken. Feit is dat de regering eerst goed moet nagaan vanwaar bepaalde bedragen gehaald moeten worden om die weer  terug te geven aan en voor het volk, blijft deze regering doen wat de vorige regering gedaan heeft, waardoor we nu in grote financiële problemen zijn komen te verkeren, dan zouden deze problemen alleen maar groter worden. De bevolking moet ook gaan leren helemaal niet corruptief te zijn. 

Je kan tegenwoordig haast niemand meer vertrouwen. Want iedereen probeert bij alles een njang te maken. Wat heel erg is dat zelfs bij de politie je dit soort gedrag kan waarnemen. Wilt u een GLIS ID dan zult u ook dan te maken krijgen met die alom bekende tjoekoe, liefst in $ of €.

Hoe lang zullen we bezig zijn met dit soort praktijken? Er moet over gesproken worden zodat men weet wie zich allemaal bezighouden met dit corruptief gedrag. 

Het steeds blijven schreeuwen om meer geld en wanneer dat niet gebeurt, dan maar werk neerlegging. Ook dit gedrag zal niet bijdragen aan lotsverbetering. We moeten beseffen dat de regering een grote schuld is komen aantreffen die uiteindelijk afgelost moest worden. Dit is geen schuld van president Santokhi, maar een schuld van de hele bevolking van de Republiek Suriname. 

Het lijkt mij nu de hoogste tijd gezamenlijk met de regering te kijken hoe snel we uit deze schulden kunnen komen, zodat wij straks met z’n allen er beter voor zullen staan. 

Laten wij met z’n allen harder werken door ons te blijven inzetten samen met de regering en er naar toe te blijven werken dit mooi land zo gauw mogelijk uit de financiële strop te halen waarin wij nu verkeren.

Sranang moesoe wini!

R.K.

error: Kopiëren mag niet!