Grondconversie een heikel issue voor oude politieke elite van Suriname

Hoppe (Hoppe, 1976) noemt in een beschrijving van de Surinaamse democratie onze democratie een politieke kartel democratie. Suriname is sinds 1975 geregeerd door een politiek kartel van de oude politiek die ideologisch versteend is in het prehistorisch tijdperk van stammen en die dus nooit en te nimmer in staat zal zijn om ontwikkeling te realiseren.

Debet zijn de door hun ontworpen Grondwet en kiesstelsel. Met de invoering van landelijke evenredigheid wordt gehoopt op politieke vernieuwing. Wat niet met een wet weggemaakt  kan worden is de intellectuele onderontwikkeling van de politici. De weerstand die ik heb mogen proeven tegen grondconversie is er een van die rechtstreeks haar oorsprong heeft in tribale instincten.

Voor alle duidelijkheid nogmaals. In de beschaafde ontwikkelde landen is grond voor meer dan 70 tot 80% particulier bezit. De rest is domeingrond inclusief natuurparken et cetera.

Alles wat u koopt van levensmiddelen tot manufacturen in de supermarkt dan wel in de warenhuizen is geproduceerd op grond in particulier bezit en erfelijk eigendom. Dat zijn de rijke landen. Landen waar de grond in meerderheid domeingrond is dan wel in huur is uitgegeven  produceren niet eens voldoende voor hun eigen behoefte. Dat zijn de arme landen zoals wij. Tribale instincten en primitieve ideologieën beheersen het denken over grond. Het Midden-Oosten en vooral Afrika zijn vaker het toneel van burgeroorlogen. Omdat het daar in hoge mate een strijd tussen diverse stammen betreft. Het bewustzijn van mensen zit in hun DNA en het bewustzijn dirigeert het handelen van mensen. Het DNA verandert echter niet in een paar jaren.

De moderne economie die de gemeenschap van Suriname koopkracht, welvaart en welzijn kan bieden is een sociale markt economie. En die economie is hoofdzakelijk en primair gestoeld op het bezit van de productiemiddelen. De grote vooruitgang die West-Europa heeft gehad betrof de afschaffing van het lijfeigendom en het geven van grond aan boeren in particulier en erfelijk bezit. Het particulier bezit van grond is de beste methode voor de organisatie van de economie.

Met de introductie van niet-natuurlijke rechtspersonen in de 17e eeuw in Nederland was op een innovatieve wijze gestalte gegeven aan vernieuwing van de economie.

Vanaf toen ontstonden er diverse niet-natuurlijke rechtspersonen en die zijn tegenwoordig onontbeerlijk voor het economisch handelen. Dat begrijpt niet iedereen.

Ook in Suriname bedienen wij ons in het economisch handelen van niet-natuurlijke rechtspersonen om daarmee natuurlijke personen te vrijwaren van risico’s. In de Verenigde Staten van Amerika gaat men zover dat je meer dan 10 keer failliet mag gaan, maar de volgende keer krijg je toch een lening van de bank. 

Dus ik begrijp nog steeds niet waarom bij de grondconversie niet-natuurlijke rechtspersonen niet in aanmerking mogen komen. Laat men dat komen uitleggen waarom niet. Wat is het bezwaar tegen naamloze vennootschappen en stichtingen. 

Mensen die de diverse fases van de evolutionaire ontwikkeling van de mens vanaf het ontstaan van de homo sapiens, de neolithische evolutie, het stenentijdperk dat is de prehistorie, het bronzen tijdperk, het ijzeren tijdperk, het pre-industriële tijdperk, het industriële tijdperk, en het post industriële tijdperk hebben meegemaakt die bezitten in hun DNA de opgetekende ervaringen uit al die fases. Zij hebben geen enkel probleem met de handelingsbekwaamheid van niet-natuurlijke rechtspersonen.

Dan komt een notaris uitleggen dat het makkelijk is om bestemmingswijziging te krijgen. Maar dat komt omdat de overheid beheerst wordt door kwakzalvers. En de mensen willen hun bezit hun grond waarin ze geïnvesteerd hebben niet kwijtraken dankzij corrupte kwakzalvers. Immers in de huidige wet op uitgifte van domeingrond is de minister een godheid. Vandaar de legio gevallen van grondroof. 

Dan komt men ook vertellen dat grondhuur evenveel rechtszekerheid biedt als eigendom. En het zijn notarissen die deze onzin verkondigen. 

Hoeveel gevallen van grondroof hebben wij gehad met gronden in eigendom en hoeveel gevallen hebben wij gehad met gronden in erfpacht of grondhuur. Waarom zijn alle plantages privaat en erfelijk eigendom.

Ik wil zeggen laat men verder gaan studeren waarom zijn landen rijk en waarom zijn andere landen arm.

Wie gaat investeren in een land waar een omzetting van erfpacht in grondhuur talloze jaren duurt.  Het zijn deze zaken die maken dat wij nooit vooruit zullen gaan. Ik zou de omzetting van erfpacht in grondhuur via een wet van rechtswege automatisch laten geschieden. En de huidige wet op de uitgifte van domeingrond in de prullenbak  gooien. Het groot grondbezit heeft met de invoering van de wet op de uitgifte van domeingrond ingang gevonden daarvoor was er geen groot grondbezit.

Uitgifte van domeingrond zou ik tot een bepaalde grootte voor bebouwing en familielandbouw direct in privaat en erfelijk eigendom doen. Ik heb in 1987 in het Frontprogramma ruimtelijke ordening met prioriteit voorgesteld. Met ruimtelijke ordening, wettelijke bestemmingswijziging en onroerend goed belasting is het grondbeleid waterdicht.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!