Onrechtvaardige BTW op benzine legt druk op samenleving

In een voortdurende reeks verzwarende maatregelen lijkt de regering onvermoeibaar te zijn in haar streven om de lasten op de samenleving te vergroten. Telkens als er geen duidelijke oplossing voorhanden is, schuift men de verantwoordelijkheid door naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar de gemiddelde burger heeft nooit gestemd voor het IMF, laat staan dat dit tijdens verkiezingen ter sprake is gekomen. Waar men had gehoopt op verlichting en een nieuw begin, zien we nu het tegenovergestelde gebeuren: een verzwaring en ontmanteling van onze maatschappij.

Een bijzonder onrechtvaardige maatregel is de recente invoering van een extra 10% BTW op benzinegebruik. Dit heeft de prijs aan de pomp doen stijgen naar ongeveer srd 46.49 per liter. Het is algemeen bekend dat we benzine moeten importeren, aangezien Staatsolie niet in staat is om de lokale markt volledig te voorzien. Ironisch genoeg wordt het Staatsolie-product op de markt gebracht als een importproduct, wat de burger niets oplevert. Met de stijgende internationale olieprijzen is het te verwachten dat de prijzen in de komende maanden verder zullen stijgen.

Het is nu aan de regering om creatief te zijn en geen extra lasten op de burger te leggen. De burger betaalt al een extra heffing in de vorm van government take, wat in feite ook een vorm van belasting is. De BTW-heffing komt neer op een dubbele uitbuiting van de burger.

De overheid kan niet verwachten dat de burger twee verwarrende heffingen accepteert, anders gedraagt ze zich als een soort ‘staatsgangster’. Sommigen binnen de politiek beweren dat de BTW dient om de illegale sector te laten betalen voor hun consumptie, aangezien deze sector naar schatting 60% van de economie uitmaakt. Het onrechtvaardige aspect hierin is dat dit enggeestige denken impliceert dat de overige 40% van de eerlijke burgers moeten opdraaien voor de slechte burgers, omdat de staat geen andere manieren lijkt te kunnen bedenken.

Benzine is een essentiële bron van energie voor voertuigen en wordt ook gebruikt in diverse machines en zelfs als oplosmiddel in huishoudelijke producten. De extra BTW-heffing zal echter de kosten verder verhogen en een punt bereiken waarop de burger de zware last niet langer kan dragen, wat kan leiden tot toenemende ontevredenheid en protesten, zoals we eerder hebben gezien.

In Frankrijk toont de regering daarentegen creativiteit door het tijdelijk opheffen van het verbod op het verkopen van benzine onder de kostprijs. Dit is onderdeel van hun inspanningen om de inflatoire druk op huishoudens te verlichten. In ons land lijkt de regering echter adviezen te negeren om de illegale sector op andere manieren aan te pakken, en ze blijft vasthouden aan drogredenen zoals politieke belangen.

Het is belangrijk te beseffen dat elke keer dat we de BTW aan de pomp betalen, we indirect onze frustraties uiten tegen een systeem dat ons leven steeds moeilijker maakt. Het is hoog tijd dat de regering luistert naar de stem van de burgers en naar oplossingen zoekt die eerlijk en rechtvaardig zijn voor iedereen.

error: Kopiëren mag niet!