Aantal illegale vuilstortplaatsen aanzienlijk groot op Geyersvlijt en Zorg en Hoop

Uit een recent onderzoek naar grofvuil in de verschillende wijken, is er een aanzienlijke hoeveelheid grofvuil geconstateerd op zo’n 20 illegale vuilstortplaatsen in het gebied Geyersvlijt en meer dan 50 illegale vuilstortplaatsen in het gebied van Zorg en Hoop. Het onderzoek is een project, uitgevoerd door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

Het meeste grofvuil werd geconstateerd in de ressorten: Meerzorg, Nieuw-Nickerie, Blauwgrond, Latour, Jarikaba, Koewarasan en De Nieuwe Grond. Bouwafval, houtafval, huishoudelijke apparaten, zoals ijskasten, gasfornuizen, en meubels zijn de meest voorkomende type grofvuil die tijdens dit onderzoek geïdentificeerd werden. 

Het onderzoek werd verricht van 17 februari tot en met 7 juli 2023. Het ministerie had als oorspronkelijk plan om een ​​grote landelijke ophaalcampagne te organiseren. Echter werd besloten om het onderzoek te verrichten in de vijf districten met de hoogste bevolkingsdichtheid, namelijk Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne en Nickerie. Dit project heeft niet alleen tot doel de hoeveelheid grofvuil te identificeren, maar ook om het milieugedrag te meten op basis van de omgevingshygiëne. 

Illegale vuilstortplaatsen vormen een ernstig gevaar voor zowel het milieu als de gezondheid van de gemeenschappen. 

Afval dat op illegale stortplaatsen wordt gedumpt, kan schadelijke stoffen bevatten, zoals chemicaliën, zware metalen en giftige stoffen. Deze stoffen kunnen in de bodem doordringen en de kwaliteit van de bodem en het water verminderen. Dit maakt de bodem minder vruchtbaar en gezond voor de lokale gemeenschappen die in en rond deze gebieden wonen.

Regenwater dat in afval sijpelt, kan ook verontreinigende stoffen naar het grondwater en nabijgelegen oppervlaktewaterlichamen, zoals rivieren en meren, transporteren. Dit kan leiden tot watervervuiling en schade aan dieren in de rivieren en zwampen. 

Bij de afbraak van organisch afval kunnen schadelijke gassen vrijkomen, waaronder methaan en vluchtige organische stoffen. Deze gassen dragen bij aan de luchtvervuiling. 

Illegale stortplaatsen kunnen broedplaatsen voor ziekteverwekkers worden. zoals bacteriën, virussen en ziekteverwekkende insecten. Dit kan allerlei ziekten met zich meebrengen. Mensen die in de buurt wonen of werken, kunnen hierdoor blootgesteld worden aan allerlei ziekten en  gezondheidsproblemen zoals ademhalingsproblemen, huidirritatie en andere ernstige ziekten.

Aanpak van de illegale stortplaatsen is zeer belangrijk om het milieu en de gezondheid van mensen en dieren te beschermen. Hiervoor zijn regelgeving, handhaving, bewustmakingscampagnes en investeringen in een goed afvalbeheersysteem nodig. 

SD

error: Kopiëren mag niet!