DNA-leden vragen naar financiële cijfers casino- en loterijsector

Verschillende Assembleeleden van zowel de coalitie als de oppositie hebben dinsdag teleurgesteld gereageerd op de beantwoording van gestelde vragen rond casino’s, loterijbedrijven en het Instituut Toezicht en Controle Kansspelen, de zogeheten Gaming Board. Hoewel minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie inhoudelijk is ingegaan op de wetsvoorstellen voor de wijziging van de wet Hazardspelen, de Loterijwet en de wet Toezicht en controle Kansspelen, heeft hij  vele belangrijke vragen die met de dagelijkse praktijk te maken onaangeroerd gelaten. 

En daar zijn Assembleeleden op zijn zachtst uitgedrukt niet gelukkig mee. De minister ging helemaal niet in op vragen over hoe de verkopen van de loterijbedrijven die on-line games aanbieden worden gecontroleerd. Aan de hand hiervan zou de overheid beter en effectiever belastinggelden kunnen innen. Hetzelfde geldt ook met betrekking tot de omzetten van de casinobedrijven. Wat zijn de inkomsten van al de casino’s en loterijbedrijven, herhaalde Rabin Parmessar (NDP) zijn eerder gestelde vraag. 

Asis Gajadien (VHP) en Mahinder Jogi (VHP) wilden niet alleen die cijfers van de regering vernemen, maar ook de cijfers van hoeveel geld dagelijks uit de samenleving wordt onttrokken. Ronny Asabina (BEP) wilde weten of de winstbelasting op de casino’s en loterijbedrijven van 50% is teruggebracht. Hij wilde duidelijkheid hierover, omdat de minister gesteld heeft dat de belastingen die voor de sector gelden gelijk is aan wat wettelijk hierover in het algemeen is geregeld. Dat zou volgens hem betekenen dat voor de casino- en loterij sector 35% belasting geldt.

Vaag over Gaming Board

Ook met betrekking tot de Gaming Board is minister Amoksi vaag gebleven over hoe de regering denkt dit belangrijke toezicht- en controle instituut institutioneel zodanig op sterkte te brengen om de aan haar wettelijke toebedeelde taken en bevoegdheden daadwerkelijk inhoud te kunnen geven. Volgens het wetsvoorstel dat in behandeling is, wordt aan de Gaming Board vergaande wettelijke bevoegdheden verleend.

Assembleeleden vrezen dat dit instituut een tijger zonder tanden gaat zijn, omdat het institutioneel daartoe niet “equipped” is. Waar verschillende parlementariërs zich aan hebben geërgerd is dat minister Amoksi het maatschappelijk fenomeen van gokverslaving nauwelijks heeft geadresseerd. Over het verband tussen armoede en gokverslaving zegt de minister dat daarover helaas geen data beschikbaar zijn. Hetzelfde gaf de minister aan met betrekking tot de vraag in hoeverre casino’s in de voorbije jaren bijgedragen hebben aan de bevordering van toerisme.  

Assembleeleden geven aan dat zijn tijdens de debatten in tweede ronde nader zullen ingaan op vraagstukken die de minister nauwelijks of onvoldoende heeft geadresseerd.

SS 

error: Kopiëren mag niet!