SVB kan leren uit fouten world cup

De wereldkampioenschappen voetbal voor dames is voorbij, maar er volgt naar alle waarschijnlijkheid een lange staart die te maken heeft met seksuele intimidatie. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond zou in een moment van euforie een kus op de mond hebben gegeven aan een speelster van het Spaanse team dat wereldkampioen is geworden. Daags erna volgde een klacht van de betreffende speelster die gevolgd werd door het hele team, de FIFA, nog meer Spaanse speelsters en ook enkele herenteams. De Spaanse bond leek in het begin de bondsvoorzitter te steunen, maar heeft inmiddels door de overweldigende druk de voorzitter moeten schorsen. Wel is de bond voornemens om een onderzoek te starten naar de verklaringen van de speelster, want die zou hebben gelogen. 

Opmerkelijk in het geheel was dat in het publieke domein vrijwel niemand de kant van de voorzitter heeft gekozen. De kus op de mond deed denken aan de kus die de legendarische Maradona na een gewonnen finale gaf aan medespeler Claudia Cannigia. 

Het leek in het begin wel een gebaar gemaakt in een bepaalde gezamenlijke euforie, maar dat blijkt het niet te zijn. De bondsvoorzitter gaf aan dat de kus consensueel was, maar dat wordt door de speelster ontkend en de publieke opinie is aan haar kant. Nou kennen wij in de moderne samenleving een samengaan van dames en heren en dan ontstaan er van die gevaarlijke momenten wanneer mannen en vrouwen feest met elkaar aan het vieren zijn, dan houd je je hart wel vast. 

Een zo een bijna moment was er toen de Nederlandse dames bij de 4 x 400 meter sprint, feest aan het vieren waren met ook het mannenteam erbij. Het was netjes en liep goed af. Er zijn sommige culturen waar het samengaan van de mannen en de vrouwen en de spontaniteit die daarmee gepaard gaat, niet normaal zijn. Die landen zullen iets minder met gevallen als die bij de Spaanse bond te maken hebben. Bij het Spaanse team was ook opvallend dat de Spaanse dames hun vertrouwen hadden opgezegd in de trainer en had een deel bedankt om onder de trainer te spelen. De bond bleef de trainer ondersteunen waardoor een heel andere selectie bij elkaar moest worden gehaald. De Spaanse vrouwen hebben tijdens wedstrijden laten blijken geen respect te hebben voor de trainer en dat is naar ons oordeel minder professioneel. Oorzaak van de impopulariteit van de trainer waren zijn strikte regels naar de dames spelers toe. Zo moesten spelers de deuren van hun kamers voor 12 uur niet sluiten, zodat de trainer kon controleren of ze op hun kamer of in het hotel waren of niet. Deze maatregel moet niet zomaar zijn gekomen. Het zijn maatregelen die doorgevoerd worden wanneer het voorkomt dat spelers het hotel uitglippen om buiten plezier te maken. 

Er is heel veel in het nieuws over dit incident en wij denken dat de SVB wel zijn lessen moet trekken uit dit voorval. Wij zien ook bij de SVB dat de bestuurlijke en technische top ook voor de dames volledig uit mannen bestaat en dat is een foute zaak. We hebben een keer op een Caribische luchthaven een mannelijk bestuurslid gezien dat op meer dan 20 meter van een deel van het damesteam, dat ergens gestrand was, op de vlucht zat te wachten. Die afstand kan verschillende oorzaken hebben, ook met het vermijden van aanklachten voor seksuele intimidatie. 

In de damesportwereld en ook in de voetballerij komt een aantal lesbische relaties voor, maar het is veiliger om aan de technische en bestuurlijke leiding van de vrouwenteams, dames aan te stellen. Daarmee verminder je dan de kans op uitspattingen en uitglijders als bij de finale van het vrouwen WK-voetbal. 

De vraag rijst dan of Suriname dat kader wel heeft om de damesteams te begeleiden en het antwoord is ja. Suriname heeft al een hele tijd speelsters die Suriname internationaal hebben vertegenwoordigd en ook een bepaalde uitstraling hebben. We hebben al enkele maanden terug de SVB al opgeroepen om dames als trainerscoach aan te stellen. We noemden daarbij namen als Maltie Oie en Aisa Smith. De situatie rondom het Spaanse team is bijzonder door de spanning die er eerder was met de trainer. 

De verwachting is wel dat in nasleep van de zaak van het Spaanse team er meer gevallen zich zullen aandienen van seksuele intimidatie. Aan de SVB is het nu de taak dat de bond genoeg vrouwelijk kader, ook trainers kweekt zodat die zich kunnen ontfermen over de meisjes en de damesploegen. Ook moet de bond vrouwelijke bestuurders kweken en ook begeleiders die meereizen met de ploegen. Het is van belang dat Suriname leert van dit incident.       

error: Kopiëren mag niet!