Parmessar (NDP): “Verbreding heffingsgrondslag btw betekent verdere lastenverzwaring bevolking”

De verbreding van de heffingsgrondslag voor belasting op toegevoegde waarde (btw) zal volgens NDP-fractieleider Rabin Parmessar verdere lastenverzwaring voor de bevolking teweeg brengen. Door de vele lastenverzwarende maatregelen die de regering in de voorbije periode in rap tempo heeft doorgevoerd, houden burgers weinig geld over om in hun primaire levensbehoefte te voorzien. 

Parmessar verwijt de regering het lef te hebben om in deze zeer uitdagende tijd voor de burgers met nog meer maatregelen te komen die maken dat het leven van alledag nog duurder zal worden. De NDP-fractie is tegen het wetsvoorstel voor verbreding van de heffingsgrondslag van btw in de huidige crisissituatie. Het ziet liever dat de regering werkt aan het wegwerken van de tekortkomingen bij de uitvoering van btw.

Indien er een goede voorlichtingscampagne op touw was gezet, er voldoende belastinginspecteurs en medewerkers gereed stonden om de btw te handhaven, was er waarschijnlijk een beter resultaat aan btw-inkomsten behaald. Dan hoefde er niet gesleuteld te worden aan de verbreding van de grondslag. 

Tekortkomingen wegwerken

Van de regering wil de NDP-fractieleider weten waarom er niet is gekozen voor het wegwerken van de tekortkomingen bij de implementatie van btw, in plaats van klakkeloos de instructies van het  IMF op te volgen. 

Bij de invoering van btw per 1 januari was geprognosticeerd dat dit jaar een bedrag van rond de SRD 4 miljard zou worden binnengehaald. Tot nu toe is er SRD 1,9 miljard binnengehaald. Met de verbreding van de heffingsgrondslag hoopt de regering de target aan btw-inkomsten van rond de SRD 4 miljard te behalen.

De verbreding van de heffingsgrondslag houdt in essentie in dat meer consumptiegoederen en diensten onderhevig zullen worden aan btw. Consumptiegoederen en diensten die op de lijsten voorkomen van het nul-tarief en vrijstellingen worden zodanig gewijzigd dat de staat meer btw-inkomsten zal kunnen binnen halen. Op nutsvoorzieningen zoals water en stroom die onder het nultarief vallen, zal nu btw worden geheven. Ook op binnenlands transport zal met de wetswijziging btw worden geheven. Dit zal een kostenverhogende effect hebben op goederen en diensten. De 5 procent btw die geheven wordt op brandstof, zal naar het naar 10 procent worden gebracht.

SS

error: Kopiëren mag niet!