Behandeling wetsvoorstel industriële hennepteelt in DNA voortgezet

De behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot industriële hennepteelt en de instelling van een Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt in Suriname (NIIHIS) is donderdag in de Nationale Assemblee voortgezet. 

De behandeling van het wetsvoorstel bevindt zich nu in de tweede ronde van het parlement. De debatten gisteren concentreerden zich rond technisch inhoudelijke zaken van het wetsvoorstel en verliep zeer constructief. Duidelijks is komen vast te staan, dat Kamerbreed men het erover eens is, dat de wet er moet komen, maar dat zaken wel goed in de wet geregeld moeten worden. Er zijn tijdens de debatten over en weer voorstellen gedaan met betrekking tot de inhoud van de wet.  

Afgesproken is dat de initiatiefnemers van het wetsvoorstel de voorstellen schriftelijk zullen verwerken, en dat bij de voortzetting van de behandeling deze bij mondelinge acte van wijzigingen aan het wetsvoorstel zullen worden toegevoegd. Zowel van de zijde van de coalitie als de oppositie is blijk gegeven om deze wet snel goedgekeurd te krijgen. 

Het wetsvoorstel is een initiatiefwet van de leden Asis Gajadien (VHP), Obed Kanape (ABOP/PL) en Cedric van Samson (VHP). 

De indiening van de initiatiefwet vond vorig jaar februari plaats. In april dit jaar is de behandeling in eerste ronde afgerond.

Nationaal Instituut

Volgens de ontwerpwet Industriële Hennepteelt komt er een Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname ( NIIHS). Dit instituut, dat onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) valt, zal zorg moeten dragen voor het algehele toezicht op- en de controle van de teelt, de verwerking, de levering of de verkoop van industriële hennep. Het NIIHS zal ook moeten zorgen voor THC-testen (tetrahydrocannabinol, dit is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis) en de certificering van industriële hennepzaden. Indien bij de THC-testen ontdekt wordt dat het wettelijk THC-gehalte van 1 procent is overschreden, wordt gelet op het strafrechtelijk karakter het Openbaar Ministerie ingeschakeld.  

Om industriële hennepteelt legaal te maken in Suriname is het ook nodig de Wet Verdovende Middelen aan te passen. Deze wet voorziet reeds in het legaal telen van industriële hennep, doch stelt daarbij het maximale THC-gehalte op 0,3 procent. Met de ontwerpwet Industriële Hennepteelt die nu in behandeling is, wordt het THC-gehalte voor de Surinaamse omstandigheden gebracht naar maximaal 1 procent. In de toelichting van het wetsontwerp wordt nadrukkelijk erop gewezen, dat in Suriname de teelt van industriële hennep in lijn zal zijn met wat internationaal gangbaar is. Ook zal gebruik worden gemaakt van gecertificeerde zaden van hennep variëteiten, die bij teelt geen hoger THC-gehalte bevatten dan tussen de 0.5 en 1 procent.
SS

error: Kopiëren mag niet!