Melksector wordt geliberaliseerd

De melksector zal worden geliberaliseerd.  De opkoopprijs van rauwe melk en daarmee de consumentenprijs van melk zal door middel van de vrije marktwerking tot stand komen. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserrij (LVV) heeft dit donderdagmiddag in de Nationale Assemblee meegedeeld. De LVV-minister sprak tijdens de behandeling van het wetsontwerp inzake de beperking op de slacht van vrouwelijk runderen. 

De Melkwet zal binnenkort ter wijziging aan het parlement worden aangeboden voor behandeling. Melk is het enig agrarisch product waarvan de overheid de prijs nog vaststelt. Door de situatie van prijsvaststelling is de melkveesector volgens de minister aan het instorten. De wijziging van de Melkwet c.q. de liberalisatie is mede ingegeven door de melkveesector, zei de minister.

Enkele Assembleeleden reageerden met bezorgdheid op de mededeling van de minister. Mohammad Mohab-Ali (VHP) vraagt zich af hoe vooral de sociaal zwakkeren, met name de ouderen in de samenleving, aan betaalbare melk zullen moeten komen. Melk is een essentieel product, vooral voor de groep seniore burgers.

Melvin Bouva (NDP) zei, dat de LVV-minister het voorstel voor wijziging van de Melkwet niet naar het parlement hoeft te sturen. Hij en zijn fractie zullen absoluut niet eraan meewerken dat de melksector wordt geliberaliseerd. Bijna alles is geliberaliseerd en het volk betaalt daarvoor het gelag. Bij voorbaat zegt hij niet mee te zullen werken aan de wijziging van de Melkwet. 

Minister Sewdien zei, dat melk via subjectsubsidie aan de daarvoor in aanmerking komende groepen in de samenleving zal worden voorzien.

SS

error: Kopiëren mag niet!