Bouva over houding regering naar DNA toe: “Praten jullie maar, wij gaan vrolijk verder”

De houding die de regering naar het parlement toe etaleert is volgens Melvin Bouva (NDP) een van “Praten jullie maar, wij gaan vrolijk verder”. Terwijl het parlement nu bezig is op indringende wijze het grondrechtenvraagstuk te behandelen en door de regering daarbij de toezegging is gedaan dat er geen nieuwe concessies worden uitgeven, gebeurt dat toch.  

Tijdens de debatten recentelijk in het parlement over het wetsontwerp Collectieve rechten van Inheemse en Tribale Volken heeft de minister van Grondbeleid en Bosbeheer gezegd dat alleen verlenging van concessierechten wordt verleend. Dat zou alleen plaatsvinden omwille van de voortgang van economische activiteiten. 

Uit documenten waar Bouva  kopieën van heeft, zou op 26 mei jongstleden een nieuwe concessie zijn verleend voor een areaal groot 23.732 hectare. Het gaat om een gebied gelegen aan de Grankreek bij de Marowijne, ten noorden van de Lelygebergte in het district Sipaliwini. De concessie zou zijn uitgegeven aan een vreemdeling.  

Tijdens de debatten onlangs heeft het parlement de regering dringend opgeroepen voorlopig geen nieuwe concessies uit te geven in gebieden van in stamverband levende volken. Met de uitgifte van deze nieuwe concessie spreekt Bouva opnieuw zijn wantrouwen uit naar de regering toe. De regering doet juist wat van haar gevraagd wordt na te laten, aldus Bouva.

Tijdens de openbare vergadering dinsdag maakt hij ook melding van de aankomst in het land van een groep van 59 Haïtianen, waarvan 20 niet in het bezit waren van de nodige documenten. Hij vraagt zich af hoe dit kan, terwijl er duidelijk regels en procedures zijn. De 20 Haïtianen hebben de nacht moeten doorbrengen op de luchthaven, totdat de volgende morgen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) de nodige toestemming in orde is gemaakt. Dit voorval is voor het Assembleelid aanleiding om de regering te vragen spoedig duidelijkheid te verschaffen over het immigratiebeleid.

SS

error: Kopiëren mag niet!