Suriname Economic Oversight Board: een private sector initiatief

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de Suriname Economic Oversight Board (SEOB). Dit is een initiatief van het Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging en zal als onafhankelijke monitorings- en adviesorgaan dienen in het IMF-stabilisatie en herstelprogramma. 

De MoU is medeondertekend door de minister van Financiën en Planning, de Governor van de Centrale Bank van Suriname en vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiersvereniging en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. De SEOB zal worden bemand door maximaal 10 vertegenwoordigers uit zowel de private als publieke sector, die op vrijwilligersbasis deelnemen.

De regering heeft een Extended Fund Facility Agreement (EFF) afgesloten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), om de economie te stabiliseren, de schuldpositie te herstructureren en om het groeipotentieel van Suriname te verwezenlijken. 

Uit recente besprekingen tussen de regering en de private sector is gebleken, dat er behoefte is aan een degelijke uitvoering van de IMF-programma’s en transparante communicatie naar de gemeenschap. Tevens is deze voorwaarde opgenomen in het herstelprogramma.

De doelstellingen van de SEOB zijn onder andere:

• Het monitoren en adviseren van de regering over het implementeren van het IMF-programma en het economisch herstelplan op basis van duidelijke prestatie indicatoren;

• Het beoordelen, ondersteunen en versterken van het regeringsbeleid en de activiteiten die worden uitgevoerd om de programma’s conform de deadlines te implementeren;

• Het ondersteunen in het transparant communiceren naar de gemeenschap over de status van de programma’s en het economische herstelplan;

• Functioneren als permanent adviesorgaan voor de regering in de stabilisatie- en groeifase van de economie.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden zal er een secretariaat worden ingericht en een communicatieteam worden benoemd. Het streven is om per juli 2023 volledig operationeel te zijn.

error: Kopiëren mag niet!