Veel vragen in DNA over aanwezigheid van Mennonieten

In de Nationale Assemblee zijn dinsdagmiddag veel vragen gesteld over de aanwezigheid van Mennonieten in het land die een groot lap grond zouden hebben gekocht om er een nederzetting te vestigen. Verschillende leden willen duidelijkheid van de regering vernemen. Men wil vooral weten wie de Mennonieten zijn, wat hun track record in de wereld is en wat het doel is van hun aanwezigheid in Suriname. Over de grond die zij zouden hebben gekocht wil het parlement weten wat de omvang hiervan is en waar die ligt.

Er werd op gewezen dat de verkoop van grond aan vreemdelingen volgens de Grondwet niet is toegestaan. Terwijl het parlement bezig is zich te buigen over het grondenrechten vraagtsuk, wordt de samenleving met de Mennonieten geconfronteerd die gronden hebben gekocht, zo werd gesteld.

Mennonieten

Mennonieten (doopsgezinden) is een conservatieve religieuze groepering . Ze worden ook wel Laagduitse Mennonieten genoemd. Het zijn traditionele Christelijke leefgemeenschappen die afgezonderd van de moderne wereld leven. Ze leven vaak in afgelegen kolonies, waaronder in Peru, Bolivia en Mexico. De Mennonieten Post meldt, dat afgevaardigden van meer dan 20 kolonies in Belize, Bolivia en Mexico al maanden naar Suriname reizen. Verschillende mensen hebben belangstelling getoond om te verhuizen naar het gebied van 225.359 hectare, zo wordt gemeld. De Mennonieten Post meldt ook, dat de regering zal toestaan dat het land wordt gecultiveerd en bebouwd. De Mennonieten zouden ook belangstelling hebben voor meer land in Guyana, maar de Guyanese regering zou hebben aangegeven geen belangstelling te hebben voor Mennonieten Immigratie.

Apoera

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei, dat informatie hem heeft bereikt dat de Mennonieten bijna heel Apoera zouden hebben gekocht om er een nederzetting op te zetten. Evert Karto (ABOP/PL) wil van de regering weten hoe het allemaal er aan toe is gegaan met de komst van de Mennonieten en het opkopen van land door hen. Wie zijn allemaal geconsulteerd, en wie heeft geld ontvangen, is wat de ABOP/PL parlementariër van de regering wil weten. Hem zou ook informatie hebben bereikt, dat de Mennonieten bepaald geen goede reputatie hebben in landen in de regio waar ze zich gevestigd hebben. Die informatie spreekt volgens Karto over een sekte. Hij hoopt dat die verhalen niet op waarheid berusten. 

Rabin Parmessar zei, dat zijn fractie-genote Iona Edwards (NDP) deze kwestie eerder aan de orde heeft gesteld, maar dat ze zoals gebruikelijk geen reactie van de regering heeft gehad. Verschillende Assembleeleden hebben nu de regering gevraagd duidelijkheid te verschaffen in deze kwestie,

SS

error: Kopiëren mag niet!