Aloema (VHP): “Tijd voor overleg, aanpassing en overeenstemming”

‘No wang war e war’ 

Het is tijd voor overleg, dialoog en aanpassing, zo sprak Ronny Aloema (VHP) dinsdag tijdens de voortzetting van de behandeling van de Wet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volken. Aloema is lid van de Commissie van Rapporteurs en voerde aan, dat de VHP-fractie als een man achter deze historisch ontwerpwet staat. “Het staat ook opgenomen in ons partijprogramma, wij hebben ons dus eraan gecommitteerd! Laten wij die misperceptie uit de wereld helpen.” 

“Het grondenrechten vraagstuk is een nationaal vraagstuk en verdient ook een nationale aanpak. Tegenover elkaar staan zal niemand helpen! Dus vp (vicepresident) no wang war neh war. Asan na takki fitie seeka potie.”

Erkennen 

“Deze rechten zijn internationaal al erkend. De wetgeving in Suriname loopt achter en beleidsmakers zijn zich niet bewust van de internationale ontwikkelingen. Alle andere landen in de Amerika’s hebben rechten van Inheemse volken allang erkend, alleen Suriname nog niet. De bedreigingen van onze gronden en van ons bestaan nemen snel toe! Het doel van de grondenrechten is niet het bevoorrechten van de inheemsen en de marrons. Het doel van de grondenrechten is het beschermen van deze volken tegen de bedreigingen waaraan ze blootstaan. Ze worden ernstig bedreigd in hun voortbestaan. De schade die de houtkap- en mijnbouwbedrijven binnen hun grondgebied veroorzaken zijn enorm”, aldus Aloema.

Waken voor etnische sentimenten

“Waarvoor we moeten waken is het strooien met etnische sentimenten. Dat zal uiteindelijk erin resulteren dat de unieke Surinaamse samenleving zal worden vernietigd, waarbij wij allemaal op dit grondgebied verliezers zullen zijn”, sprak de parlementariër. “Dat moeten we achterwege laten.” Hij gaf ook aan, dat het gezag van de traditionele gezagsdragers aan het afbrokkelen is. Een van de grootste oorzaken is corruptie. Sommige basja’s zijn concessiehouder. De lonen waarmee zij het werk moeten doen is achterhaald voorzitter. Daarom lenen ze zich voor corruptieve praktijken.”

error: Kopiëren mag niet!