Was “Stem Slim” werkelijk slim?

Een terugblik naar 25 mei 2020 toen bij de verkiezingscampagne het advies was om slim te stemmen. Het slim stemmen moest ertoe leiden dat stemmers eerder voor “grote” partijen hun stem zouden uitbrengen, om te voorkomen dat hun stem verloren zou gaan. Eén ding was duidelijk en dat was, voorkomen dat de NDP weer aan de macht zou komen. De opzet van de verkiezingscampagne was om de stemmers over te halen om op grote partijen, zoals de VHP en ABOP, te stemmen. We zijn nu drie jaar verder.

De redactie van Dagblad Suriname ging in gesprek met enkele burgers om na te gaan hoe zij “Stem Slim” hebben ervaren. 

 John is een kritische burger en geeft aan heel teleurgesteld te zijn, omdat juist het tegendeel is bewezen. Hij dacht de huidige regering een “kans” te geven om zich te bewijzen. Maar, gelet op de huidige economische situatie, een onstabiele koers, hoge benzineprijzen, prijsstijgingen van basisgoederen en andere producten in supermarkten, en het ontwaarden van de munteenheid, zegt hij: “Iedereen is één pot nat want neks no seti”.

Harriet zegt, dat de huidige regering het volk aan het lijntje heeft gehouden. Beloftes zijn gemaakt die zij niet kunnen nakomen. “Onze munteenheid is ontwaard, en wat geeft de regering ons? Een tijdelijke koopkrachtversterking van SRD 2.500. Stem slim voor een SRD 2.500 koopkrachtversterking?”, is haar sarcastische reactie. 

“Wij hebben gehoor gegeven aan het stemadvies, net zoals de slogan en het bekend lied ook luidde “Yu sten e Du en”. En wat gebeurt er nu met onze stem? Beperkingen worden opgelegd voor het betreden van ons Onafhankelijkheidsplein om vreedzame protestacties te voeren, dreiging van de persvrijheid…. We zijn gepakt, om weer gepakt te worden”, is de reactie van de heer Marvin.                                                       

“Ondeskundigheid, corruptie, vriendjespolitiek, nepotisme en niet te vergeten het amateuristisch beleid……het is nu alleen maar hopen, dat het volk bij de volgende verkiezingen slimmer zal stemmen. Het afstappen van oude politiek naar nieuwe politiekvoering. Want het is uiteindelijk hetzelfde gezegd, gewoon anders gezegd.” Tot slot zegt Marvin: “Wees slim en niet onverstandig en gebruik je stemadvies verstandig en niet slim.”

JM

error: Kopiëren mag niet!