Mysterieuze ondernemer laat Apoera schrikken – Districtscommissaris:  “Het is niet serieus”

Kapitein Marciano Jong van Apoera laat weten, dat hij al zes maanden kapitein is van zijn gemeenschap. Voorheen hoorde hij als burger al dat er ‘Mexicanen’ interesse hadden in het gebied. Als kapitein heeft hij een telefoontje gehad van een persoon met de naam ‘Stanley’ die zei, dat boeren naar West-Suriname willen komen om aan landbouw te doen. “Een ondernemer heeft West-Suriname als planning”, zegt de kapitein.

Jong zei, dat er eerst toestemming van de gemeenschap nodig is. “Want zo gemakkelijk gaat dat niet. Na een maand kwam een groep witte buitenlanders naar het gebied en liepen in het gebied”m vervolgt de kapitein zijn verhaal. De groep nodigde de kapitein uit, omdat zij zochten naar een plaats om maïs te planten.

52.000 hectare
“Ze willen 52.000 hectare om met hun gezinnen te komen wonen en om hun eigen scholen op te richten”, licht Jong toe. Ze wilden weten wat de kapitein daarvan vond. Jong zei, dat zolang de grondenrechten niet zijn geregeld hij niets kan bespreken. “Pas als de grondenrechten zijn geregeld zou men eventueel op contractbasis voor een bepaalde tijd iets kunnen doen.” Jong zegt niet zomaar in zee te willen gaan met die groep. “Daarna zeiden ze dat ze het dan zullen proberen in Tibiti en Witagron”, zegt Jong. De kapitein zegt ook, dat de groep zei het gebied te willen opmeten en via de overheid te willen proberen om aan een beschikking te komen. Jong: “Ik heb ze gezegd dat dat niet zo gemakkelijk zal gaan, want ik ben het hier niet mee eens.”

Achterstandspositie inheemsen
De kapitein brengt naar voren, dat de inheemsen al jaren in een achterstandspositie zijn en dat zij geen ondersteuning krijgen. De kapitein is er voorstander van, dat de inheemsen de gelegenheid krijgen om te produceren en dat dit soort buitenlandse groepen de producten afnemen. “Zodat er werkgelegenheid voor de inheemsen in de dorpen ontstaat.” Hij wil dat het initiatief bij de inheemsen ligt en dat deze groep werkt aan de landbouwprojecten op hun gronden en dat mensen uit het buitenland hun producten opkopen. De kapitein zit er niet op te wachten om gekoloniseerd te worden door mensen van buitenaf die een dorp in een dorp willen komen stichten.

Jong benadrukt, dat de mannen die hij in het dorp heeft gezien geen Mexicanen zijn – zoals werd beweerd – maar ‘witte mannen’ uit landen als België en Duitsland. “Ze hebben gezien hoe het eraan toe gaat in Mexico en zeggen dat ze Mexicanen zijn”, voegt Jong toe aan zijn relaas. Volgens Jong komt deze groep niet zomaar in het gebied. “Ze zijn niet gek om hier zomaar te komen lopen.”

Districtscommissaris Kabalebo: “Overheid niet op de hoogte”

Districtscommissaris van Kabalebo Josta Lewis zegt ,dat het om een niet serieuze aangelegenheid gaat. “Omdat de overheid niet op de hoogte is van die activiteiten van de ondernemer, het is niet via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gegaan en de president was ook niet op de hoogte. Ook is er geen toestemming gegeven vanuit de overheid.” Lewis: “Ik heb gehoord dat het gaat om een initiatief van een ondernemer die wenst te ondernemen, maar deze ondernemer heb ik niet zelf gesproken, en ik weet ook niet om welke ondernemer het gaat.”

De districtscommissaris zegt, dat er via social media op aangeven van een basja melding is gemaakt van een groep buitenlanders die op inheems grondgebied aan landbouw zouden gaan doen. Lewis verwijst naar kapitein Jong, maar die heeft de redactie van Dagblad Suriname laten weten, ook niet op de hoogte te zijn wie deze ondernemers zijn. Vast staat, dat de kapitein heeft benadrukt eerst de grondenrechten van de inheemsen in orde te willen laten zijn voordat over andere zaken in het gebied kan worden gesproken.

Tot slot merkt de districtscommissaris op, dat als een ondernemer in het binnenland wenst te investeren er vaste procedures zijn. “Het gaat niet 1, 2, 3 want er moet rekening worden gehouden met de woongebieden van de inheemsen en we gaan ze moeten informeren. Je kan niet zomaar naar een gebied gaan en beginnen te ondernemen. Zo werkt dat niet. De inheemsen hoeven zich helemaal geen zorgen te maken hierover, want de overheid is hiervan niet op de hoogte. Ik ben zelf ook geschrokken toen ik gebeld werd door de bewoners”, laat de districtscommissaris weten. Tot slot zegt zij, dat er plannen zijn voor Kabalebo. “In samenwerking met LVV en het ministerie van Openbare Werken willen wij zorgen voor goede afwatering van de landbouwarealen, waarbij we ook de landbouwers willen helpen om hun landbouwgronden schoon te maken en landbouwwegen aan te leggen. Maar, dit gebeurt niet binnen een dag. Een goede planning is daarvoor nodig”, aldus Lewis.

RB

error: Kopiëren mag niet!