Suriname voldoet niet aan juiste investeringsklimaat

Onlangs heeft president Chandrikapersad Santokhi opgemerkt, dat er veel interesse is in het land, maar de vraag is of dat werkelijk het geval is.

Rajen P. is een regionale investeerder en Dagblad Suriname benaderde  hem met de vraag hoe hij kijkt naar Suriname en de woorden van de president dat er interesse is in het land.

Investeerders en IMF

“Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst kijken naar de financiële situatie van Suriname”, aldus Rajen.

“In 2020 had het land een schuldpositie van 139% van het BBP, wat buitengewoon hoog is. Sindsdien is deze schuldpositie echter verlaagd naar 116% in 2023, een significante verbetering. Deze financiële verbetering zal ongetwijfeld bijdragen aan het positieve imago van Suriname. Echter is het bij verre nog niet genoeg om een seriese investeerder aan te trekken. Vooral nu Suriname een overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, geeft investeerders aan, dat Suriname een risicoland met dus een grote mate van onzekerheid.”

Rajen geeft ook aan, dat in de huidige wereld het aantrekken van  investeerders moordend is en de concurrentie zwaar, vooral voor een klein land als Suriname.

Eerder had president Santokhi ook aangeven dat 150 investeerders geïnteresseerd waren. In minder dan een jaar tijd heeft hij echter gemerkt, dat hij te doen heeft gehad met meer “hosselaars” dan investeerders.

Falend ‘foreign direct investment’

Foreign direct investment, dat onder de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, valt heeft faliekant gefaald, maar toch blijft de president op zijn eigen blaren zitten.

Bureaucratisch ambtenaar

De minister van BIBIS ie geen zakenman en komt ook niet uit die wereld. Hij is een bureaucratisch ambtenaar die als ‘paper pusher’ wordt gezien. Soortgelijk mislukte ministers waren er ook onder de regering Bouterse. Personen die zelfs nimmer in hun leven op eigen kracht iets hebben geproduceerd en of verkocht.

Vandaar dat alles mislukt, maar de liefde gaat door ondanks dat mensen hun levensjaren kwijt raken door niets positiefs.

Investeerders afgeschrikt

Rajen zegt, dat hij denkt dat de president op het verkeerde spoor zit en of wordt gebracht door derden

Een van de belangrijkste redenen waarom investeerders geen interesse tonen in Suriname, is vanwege de politieke instabiliteit die het land in het verleden heeft gekend en nog steeds kent.

Het land heeft een turbulente politieke geschiedenis met meerdere militaire staatsgrepen en onstabiliteit, wat een grote afschrikking is voor buitenlandse investeerders. Het gebrek aan een stabiel politiek klimaat maakt investeerders aarzelend om hun geld in Suriname te steken, omdat ze vrezen dat politieke onrust hun investeringen en bedrijven zou schaden.

Ook bij de huidige coalitie ziet hij dat gebeuren alsof er twee regeringen gekloond zijn. Ze begrijpen elkaar niet en er worden tegenstrijdige uitspraken gedaan. Ook de vele grote en kleine protesten zijn slechte signalen.

Een andere factor die investeerders afschrikt, is het gebrek aan economische stabiliteit in het land. Ondanks dat het rijk is aan hulpbronnen, is de economie van Suriname sterk afhankelijk van de export van goud en olie.

Schommelingen in de grondstoffenprijzen kunnen de economie van het land aanzienlijk beïnvloeden, wat leidt tot een gebrek aan interesse van investeerders. Bovendien is de schuld-BBP-verhouding hoog en is het een uitdaging om de schuld te herschikken, wat leidt tot verdere vermindering van het vertrouwen van investeerders. Investeerders zoeken ook naar veiligheid en stabiliteit om hun investeringen te beschermen.

Suriname mist verschillende standaard- en beveiligingsprocedures die investeerders meestal aantrekken.

Bijvoorbeeld, het rechtssysteem is niet erg robuust, wat leidt tot een gebrek aan consistentie in juridische praktijken, wat heeft geresulteerd in investeringsgeschillen.

Investeerders zoeken zekerheid in juridische systemen om ervoor te zorgen dat hun investering in een land wordt beschermd en zonder dat zij landen met een onzeker juridisch raamwerk kunnen overslaan, wat leidt tot minder investeringen in Suriname.

Technologie

Rajen stelt verder, dat Suriname te hoge belastingen heeft voor bedrijven waar andere landen juist de rode loper uitrollen. Aan de andere kant zijn er plaatsen waar investeerders interesse tonen in het investeren voor de toekomst.

Een van de primaire gebieden waar investeerders zich op richten, is technologie. Naarmate de wereld steeds meer technologie gedreven wordt, zoeken investeerders naar bedrijven die hun een aandeel kunnen bieden in de toekomstige technologiemarkt.

Voor investeerders is technologie een groeigebied dat een aanzienlijk rendement biedt. Investeerders zoeken ook naar bedrijven die milieu-, sociale en corporate governance (ESG)-normen tonen.

ESG is een vorm van beleggen die de positieve impact van een bedrijf op het milieu, de werknemers en de samenleving benadrukt en erop gericht is om de rendementen op de investering te verbeteren.

ESG wordt steeds belangrijker voor investeerders, omdat ze op zoek zijn naar verantwoorde en duurzame investeringsmogelijkheden.

Kortom, de regering zal nu echt iets moeten gaan bewerkstelligen in haar beleid, waardoor investeerders zich niet meer geblokkeerd voelen om in Suriname het nodige te gaan investeren.

error: Kopiëren mag niet!