Overheidsmaatregel ten aanzien van basisgoederen


De regering van Suriname heeft onlangs aangekondigd, dat de winst op basisgoederen zal dalen van 25% naar 10 tot 15%. Dit is goed nieuws voor de burgers, die de afgelopen jaren hebben geworsteld met hoge prijzen voor essentiële goederen, zoals voedsel en medicijnen.
Terwijl dit beleid waarschijnlijk leidt tot lagere prijzen voor de consumenten, is het de vraag of dit beleid wel werkt, gezien de toenemende kosten voor logistiek.

De redactie van Dagblad Suriname sprak hierover met een jonge ondernemer. Hij gaf aan. dat één van de grootste uitdagingen van dit beleid de toename van de logistieke kosten is. Onder andere de kosten voor brandstof en verzekeringspremies zullen verhoogd worden.
Deze kosten zullen uiteindelijk worden doorberekend aan de consument, waardoor de daling van prijzen van basisgoederen mogelijk teniet wordt gedaan.

Daarnaast kan deze maatregel ook leiden tot een afname van de kwaliteit van de goederen. De vraag die ook beantwoord moet worden is “daar de winkelier nu minder winst gaat mogen maken, wie gaat de winkelier het verschil ervan betalen, want de dagelijkse lasten van de winkelier blijven hetzelfde”, benadrukt de ondernemer.

Om de dreiging van toegenomen logistieke kosten te verminderen, is het belangrijk voor de overheid om andere mogelijkheden te bekijken om de prijzen te verlagen.
Dit kan bijvoorbeeld door de kosten van de productie te verminderen of door de handelsbarrières te verminderen. Een andere mogelijkheid is om lokale productie te stimuleren in plaats van afhankelijk te blijven van import. Wanneer er beleid wordt gemaakt, moet er gekeken worden naar alle effecten, aldus de ondernemer.

Al met al zijn er dus uitdagingen en potentiële problemen bij de aangekondigde prijsverhoging van basisgoederen. Het is aan de overheid om deze uitdagingen het hoofd te bieden en op zoek te gaan naar duurzame oplossingen om het leven van de inwoners van het land betaalbaar te houden. Dit is essentieel om de ontwikkeling van een gezonde economie en om een welvarende samenleving te bevorderen, aldus de jonge ondernemer.

DA

error: Kopiëren mag niet!