Na twee dagen debatten over koers: Regering en DNA-commissie gaan maatregelen koersstabilisatie uitwerken

Na twee dagen debatteren over hoe de op hol geslagen koers te bedwingen, hebben regering en de Nationale Assemblee vrijdagmiddag  besloten om samen de door president Chandrikapersad Santokhi eerder deze week aangekondigde koersstabiliserende maatregelen verder in detail uit te werken en mogelijk andere te bespreken. Het parlement is hiermee ingegaan op het voorstel van de president om met een samen te stellen commissie uit de DNA maatregelen te bespreken die de op hol geslagen koers op de korte en langere termijn moeten stabiliseren en terug te dringen.

De eerder deze week aangekondigde maatregelen zijn volgens de president de meest urgente die geïmplementeerd moeten worden. Samen met de commissie uit het parlement zullen deze nader uitgewerkt worden en of aangescherpt om het beoogde effect te bereiken, namelijk stabilisering van de koers.  De DNA-commissie en de regering gaan reeds maandag achter gesloten deuren aan de slag. 

Kamerbrede commissie

In de DNA-commissie zullen zowel de coalitie als de oppositie zitting hebben. NPS-fractieleider Gregory Rusland zei, dat de situatie met betrekking tot de wisselkoers dermate zorgwekkend is, met ernstige gevolgen voor de samenleving, dat zijn fractie zich genoodzaakt ziet om ook te helpen zoeken naar acute oplossingen. 

BEP-fractieleider Ronny Asabina is ingenomen met het feit, dat regering en parlement het met elkaar eens zijn om samen naar oplossingen te zoeken voor het probleem van de koers. Hij hoopt evenwel, dat de regering oor zal hebben voor de inzichten van het parlement. Namens de NDP-fractie zei Melvin Bouva mee te gaan met het voorstel voor een DNA-commissie, doch geeft bij voorbaat aan, dat de door deze regering ingetrokken Valutawet en de maatregelen daarin, bespreekbaar moeten zijn. 

In eerste ronde van het debat afgelopen dinsdag heeft de NDP=fractie gezegd dat veel van de door de president aangekondigde maatregelen onderdeel uitmaken van de ingetrokken Valutawet . De wet dient uit de kast gehaald en geactualiseerd te worden. 

De NDP-fractie pleit ook ervoor, dat de Centrale Bank van Suriname weer een centrale rol moet gaan vervullen in de beheersing van de wisselkoers en in het deviezenverkeer. De Deviezencommissie moet opgeheven worden en de taken moeten gaan naar de Centrale Bank. President Santokhi zei daarop, dat de regering daartoe reeds het besluit heeft genomen. De Deviezencommissie wordt nu reeds geleidelijk afgebouwd. 

Bolwassing

Tijdens de debatten over de huidige koersontwikkeling hebben de president en de regering een ware bolwassing over zich heen gekregen van zowel de coalitie als de oppositie. Zaken als het invullen van  belangrijke leidinggevende posten bij de Belastingdienst, de douane  en andere cruciale instituten zouden te lang op zich wachten waardoor genomen maatregelen van de regering bij de uitvoering spaak lopen. Gewezen werd ook op de invoering van btw en de inning van gelden bij de invoer van goederen op de haven. De president werd van beide zijden van het parlement gewezen op de zwakke uitvoering van maatregelen door onder andere ministers. 

Dew Sharman, VHP-parlementslid en vicevoorzitter van het parlement, deed een dringend beroep op de president om in te grijpen, onder andere bij de douane. Daar zou volgens hem door onderfacturering, waar douane ambtenaren aan meewerken, de staat dagelijks voor miljoenen aan inkomsten missen. “President, u moet optreden, anders gaat u aftreden!”, klonk de ernstige waarschuwing van Sharman aan zijn partijgenoot, de president.

SS

error: Kopiëren mag niet!