VES-secretaris Girdhari: Regering grootste boosdoener voor enorme stijging koers

Dagblad Suriname sprak met Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) over de door president Chandrikapersad Santokhi dinsdag 28 maart in de Assemblee aangekondigde pakket van urgente maatregelen om de stijging van de koers aan te pakken. 

Volgens Girdhari was de toespraak van de president doorspekt met maatregelen die eerder waren aangekondigd eind november 2022 door het “platform koersstabilisatie” in haar interventieplan om de koersstijging een halt toe te roepen. 

“Helaas constateren we na vier maanden, dat de maatregelen niet hebben geleid tot koersstabilisatie, maar juist tot koersescalatie, waarbij de koers is gaan lopen van SD 30 eind november 2022 naar SRD 37 voor de USD vandaag de dag.”

“Onterecht en onwaar”

Girdhari: “De president doet voorkomen alsof de stijging van de koers de schuld van derden is. De schuld wordt gelegd bij burgers en ondernemers. Dit is zeer onterecht en onwaar, terwijl de Staat de grootste boosdoener is. De regering geeft meer uit dan dat ze verdient. Door SRD’s in de samenleving te pompen is de koers mede gestegen. Verder draagt ook de stijging van het afnemende vertrouwen in de regering bij aan de stijging van de koers en het missen van de derde, vierde en vijfde  tranche van het Internationaal Monetair Fonds, IMF.”. 

Alle valutatransacties zullen voortaan vallen onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Deviezen Commissie. Bij alle verkoop van vreemde valuta aan personen en rechtspersonen dient onderliggende stukken te worden overlegd. Dit roept meer vragen op, dan antwoorden. Dit vormt ook de bron van corruptie en gesjoemel, aldus de VES-secretaris.

“De CBvS en de Deviezen Commissie zullen bepalen wie valuta mag verkopen en kopen. Dit is juist niet wat we willen. Laten de maatregelen helder, transparant en duidelijk zijn. Dit is zeer angstig en kan leiden tot meer paniek en is schrikaanjagend. Niemand wil terug gaan naar de 80’er en 90’er jaren? De president had de samenleving voor mei 2020 welvaart en welzijn beloofd en niet dit.”

“De verlaging van de winstmarge van winkels van 25% naar 10 tot 15% klinkt sympathiek naar de samenleving toe, maar de regering dienst wel consequent te zijn. Waarom worden de winkeliers geconfronteerd met verlaging van de winstmarge en niet de importeurs? Gelijke monniken, gelijke kappen dient leidend te zijn”, stelt Girdhari. “Heeft de regering afstemming hieromtrent gehad met het bedrijfsleven? Deze maatregel tast de bedrijfsoperatie van de winkeliers aan en de importeurs worden onaangeroerd gelaten. Het gevaar bestaat, dat winkeliers de minder ontvangsten zullen trachten af te wentelen door verhoging van prijzen van  andere producten, waarbij uiteindelijk de burger het gelag moet betalen.”

“Schandelig”

De president heeft gedreigd dat het Openbaar Ministerie zal worden ingeschakeld voor ondernemers die zich niet houden aan de maatregelen, voornamelijk de exporteurs. “Dit is schandalig”, stelt Girdhari. “Juist de exportbedrijven dienen gekoesterd te worden en er dient juist beleid ontwikkeld te worden om export te bevorderen, zodat de valutainkomsten worden vergroot. Deze maatregelen hebben een importvriendelijke insteek. Retentie van 35% op de export wordt doorgeschoven naar de importeurs. Niet alle exportsectoren kunnen aan de 35% retentie voldoen. Dit vergt studie en overleg met de exportsectoren. Bepaalde sectoren zijn in staat een hoger percentage aan retentie te voldoen en andere sectoren juist lager om hun bedrijfsoperatie niet in gevaar te brengen.” 

Volgens Girdhari had de VES al eerder aangegeven beleid op maat te ontwikkelen voor de exportsectoren “en niet met de botte bijl te werk te gaan met het gevaar om zwakke exportsectoren kapot te maken”.

error: Kopiëren mag niet!