Parmessar (NDP): “Regering weet zich geen raad met zelf groter gemaakte problemen”

Volgens NDP-fractieleider Rabin Parmessar weet de regering zich geen raad met de veelal zelf groter gemaakte en zelf veroorzaakte problemen in het land. Hij zei dat donderdagmiddag in de Assemblee waar voor de tweede dag werd gedebatteerd over de door de regering aangekondigde maatregelen om de koers te stabiliseren.

Door steeds de vinger te wijzen naar de vorige regering en het verleden en onwaarheden daarover, toont de regering volgens de NDP-fractieleider haar incompetentie en onmacht om de problemen van het land op te lossen. Vele plannen zouden klaar liggen om alle problemen op te lossen en het land naar grote hoogte te brengen. Het resultaat na bijna drie jaar regeren is, dat de problemen in het land groter zijn dan ooit. Het land is in wanhoop gestort.  

De president heeft het parlement voorgehouden dat er positieve ontwikkelingen zijn in macro-economisch perspectief. Nationale verplichtingen kunnen voldaan worden, deviezenreserves zijn toegenomen, import dekking is stabiel, begrotingstekort is internationaal gangbaar. Het imago van Suriname is verbeterd, wereldwijd is men bereid intensieve samenwerkingen met ons aan te gaan. “Waarom ligt de economie dan nog lam? Waarom blijft de koers stijgen als alles zo rooskleurig is?”, stelde Parmessar zichzelf de vraag. De maatregelen die de president eerder deze week heeft aangekondigd om de koers te beteugelen, zijn naar zijn oordeel “oneliners” aan  voorgenomen maatregelen.

Valutawet uit de kast halen

Een concreet uitgewerkt programma is echter niet gepresenteerd.  Intussen zal het volk verder gebukt gaan onder de huidige miserabele situatie wat helaas steeds erger wordt. “Niets van verlichting. Al deze maatregelen zullen leiden tot het creëren van een zwarte markt. Willekeur, een friends en family beleid is hier aan de orde”, meent Parmessar. Enkele maatregelen zijn volgens hem zelfs tegen wettelijke bepalingen.

De NDP-fractieleider zegt dat veel van de maatregelen komen uit de Valutawet ingediend door de vorige regering en die door de huidige regering naar de rechter is gebracht voor opschorting.  Hij stelt voor deze wet opnieuw uit de kast te halen, te actualiseren en daarmee de regulering op de valutamarkt te helpen bevorderen. Verder stelt hij voor alle overschotten van de algemene banken onder te brengen bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De taken moeten terug naar de Moederbank om rust in de economie te bewerkstelligen. De CBvS dient weer de “keyrole” te vervullen in het geldverkeer. Alle stortingen van parastatale bedrijven dienen slechts via de Moederbank te verlopen zoals vanouds, en niet meer via de particuliere banken. 

Parmessar vindt dat de nieuwe Bankwet onmiddellijk moet worden afgekondigd. Hij stelt voorts voor om belangrijke instituten en posten met terzake deskundige en integere personen te bemensen, en te stoppen met friends en family benoemen en het instellen van ad hoc commissies en taskforces. Instituten worden hierdoor uitgehold. Met het bemensen van belangrijke instituten met terzake deskundigen zal de uitvoering van beleidsmaatregelen verbeterd worden.

SS   

error: Kopiëren mag niet!