Poll: Het volk wil dat grote bedrijven meer belasting gaan betalen

Het merendeel van het volk blijkt graag te zien, dat de grote bedrijven meer belasting gaan betalen en dus meer gaan bijdragen aan de staatskas. Dit kan geconcludeerd worden uit de uitkomst van een recent gehouden poll op de website van Dagblad Suriname. In die poll werd lezers en volgers van de krant gevraagd of de overheid meer of minder belasting moet gaan heffen op grote bedrijven.

2.024 mensen hebben de poll ingevuld en daarvan hebben 1.748 stemmers (86 procent) aangegeven voorstander te zijn van het laten betalen van meer belasting door grote bedrijven. Slechts 14% (276 personen) laat weten dat grote bedrijven juist minder zouden moeten betalen aan belasting.

Surinamers willen dat de overheid meer belasting heft op grote bedrijven om meer geld te genereren om belangrijke overheidsdiensten te financieren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en andere publieke uitgaven. Ook willen Surinamers dat de belasting op grote bedrijven gaat bijdragen om de staatsinkomsten te verhogen om de armoede in het land te verminderen. 

Daarnaast verwachten ze dat bedrijven die meer belasting betalen, meer investeringen in het land doen, wat uiteraard het land weer ten goede moet komen.

Deze verhoging van de belastingen op grote bedrijven zou ook de economische ongelijkheid in Suriname verminderen. Het zou de inkomensongelijkheid verminderen en het kapitaal verschuiven naar mensen met lagere inkomens. Dit zou het leven voor veel mensen in Suriname verbeteren.

Kortom, Surinamers willen dat de overheid meer belasting heft op grote bedrijven om de overheidsinkomsten te verhogen, de armoede te verminderen en de economische ongelijkheid te verminderen.

PK

error: Kopiëren mag niet!