Kust rehabilitatieproject Weg naar Zee verloopt gestaag  

Met het aanbrengen van zogenoemde kwelders wordt een groot gebied van verloren kustgebied ten noorden van Paramaribo op een natuurlijke wijze hersteld. De ‘trapping’ systemen zijn bedoeld om sediment achter te houden. Het project is in juli vorig jaar gestart. 

President Chandrikapersad Santokhi gaf destijds het startsein van het ‘Mangrove Rehabilitation Project’ te Weg naar Zee. Het gaat hierbij om een overeenkomst tussen het ministerie van Openbare Werken (OW) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Professor Sieuwnath Naipal, verbonden aan de universiteit. is de trekker van het project. Hij geeft aan dat het project goed verloopt. “Het project moet de oprukkende erosie minimaliseren op een natuurvriendelijke manier. Het gebied is door intensieve landbouw lager gaan liggen. Door de klimaatverandering gaat de erosie in hoog tempo door.”

13

6 kilometer 

Het beplanten van mangroves is bedoeld om de kust te beschermen. Meer dan 6 kilometer van verloren kustgebied wordt hersteld met dit project. Dit project zal ongeveer 3 jaar duren. Minister Riad Nurmohamed van OW, die zich is gaan oriënteren bij het project afgelopen week, zegt: “Voor het tot stand brengen van dit project zijn er diverse aanbestedingen geweest, echter zonder resultaat. Het huidige project verloopt gelukkig goed. De nare gevolgen van dambreuken en zeespiegelstijging kennen wij allemaal. Een natuurlijke dijk is hiervoor een goede oplossing.” “Dit unieke project kan als voorbeeld dienen voor de gehele wereld. Het project van professor Naipal loopt goed, daar is geen discussie over. Met de aanplant van bamboe zal de groene dijk verder verstevigd worden. Een betonnen dijk heeft geen zin in dit gebied, want het zijn allemaal kleibodems en vroeg of laat vergaan die dijken. Mangrove en bamboe zijn duurzame, natuurlijke oplossingen die vele voordelen met zich zullen meebrengen. Bamboe groeit gratis en het is milieuvriendelijk. Dit project zal ook substantieel minder gaan kosten”, aldus de bewindsman.

Voorlichting

President Santokhi gaf tijdens de start vorig jaar aan, dat, hij hoopt dat mensen bewuster worden en ook hun bijdrage gaan leveren aan de bescherming van de Surinaamse kust. Naipal benadrukte dat niet alleen de ondersteuning van de overheid belangrijk is bij de uitvoering, ,ook de steun van de particuliere sector is welkom. “De rol van mangrove moet goed voorgelicht worden. Wanneer mangrove de gelegenheid krijgt groot te worden kan zij ervoor zorgen dat harde golven met minder kracht de kust bereiken. Het planten en behoud van mangrove is daarom zeer belangrijk voor bescherming van de kust.”

error: Kopiëren mag niet!