Leven op dood in Surinaamse gezondheidssector…

Gezondheidszorg is een belangrijk onderdeel van een gezonde samenleving. Het is van cruciaal belang dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Ook is de gezondheidszorg in Suriname aan verbetering toe in het belang om de economische crisis te bestrijden. Een ander belangrijke factor is om de productiviteit te verhogen en de levensstandaard van de burgers te verbeteren. 

Het is algemeen bekend dat de gezondheidssector met tal van problemen te kampen heeft. Tekorten aan medicamenten, medische materiaal, human resource en het wegtrekken van medisch personeel zijn belangrijke factoren die een grote rol spelen. De noodkreet van de gezondheidszorg is meerdere malen onder de aandacht gebracht van het ministerie van Volksgezondheid en desbetreffende autoriteiten. De bal ligt nu bij de regering om in te komen. 

Echter is te merken dat de overheid weinig investeert in de gezondheidssector. Het is raadzaam dat de regering dit stuk heel serieus oppakt en eventueel samenwerkingen aangaat met buitenlandse bedrijven die kennis en technologie kunnen aanbieden om de gezondheidssector te helpen verbeteren. Ook het wegtrekken van gekwalificeerd zorgpersoneel is een ernstig zorgpunt. Hierdoor kampen de ziekenhuizen met een tekort aan medisch personeel, waardoor geen adequate gezondheidszorg geleverd kan worden aan patiënten. Operaties worden uitgesteld waarbij  in de meeste gevallen zelfs sprake is van leven of dood. 

Ondanks dat de ziekenhuizen onderling hun beschikbare medische middelen aan elkaar uitlenen om elkaar te helpen. Patiënten worden gedupeerd terwijl het de verantwoordelijkheid is van de overheid om zorg te dragen voor een goede gezondheidszorg. 

Om de braindrain van het verplegend personeel te voorkomen en om de kwaliteit van de gezondheidssector te verbeteren is het van belang dat er meer artsen en verpleegkundigen worden opgeleid en worden ingezet in de gezondheidssector om de tekorten op te vangen. Het wegtrekken van gekwalificeerd personeel komt ook door ontevredenheid en de overbelasting van het aanwezig personeel. 

Een andere factor is, dat de gezondheidssector niet voor iedereen toegankelijk is vanwege de hoge kosten die betaald moeten worden voor medische diensten, gelet op het feit dat de ziektekostenverzekering nauwelijks kostendekkend is. Er dient voor de meeste medische diensten te worden betaald met alle gevolgen van dien, stijging van het sterftecijfer door tekort aan adequate gezondheidszorg, en het niet tijdig kunnen optreden om mensenlevens te redden.

JM

error: Kopiëren mag niet!