Ophef over gedrag jeugdambassadeur Matai Zamuël bij confrontatie op school

‘Verregaande brutaliteit’

Op social media is er enorm veel ophef ontstaan over beelden waarop een leerling van heel dichtbij tekeer gaat tegen een leraar. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om de recent aangestelde Caricom jeugdambassadeur Matai Zamuël. Hij werd op vrijdag 30 december 2022 geïnstalleerd. De Communicatie Dienst Suriname berichtte toen, dat “de ambassadeurs zich willen  inzetten voor de gezondheid van jongeren, Zamuël wil zich sterk maken voor een brede participatie van deze groep op verschillende vlakken”. 

‘Jeugdambassadeurschap niet waard’

Op de beelden is te zien dat de leraar de leerling herhaaldelijk vraagt om afstand te nemen en naar zijn plaats te gaan. Ook wordt hem gevraagd om niet brutaal en disrespectvol te zijn. “Je moet niet hier staan”, zegt de leraar steeds.

De leerling, die dus Zamuel blijkt te zijn, zwaait agressief met zijn armen en geeft aan de leraar aan het respect niet waard te zijn. Volgens bekomen informatie is er inmiddels een klacht ingediend bij de Onderwijsinspectie. Ondanks herhaalde pogingen was de Inspectie van Onderwijs voor Senioren van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur niet bereikbaar voor commentaar. Op social media waren de reacties niet mals. De rode draad is, dat het gedrag van Zamuël niet toelaatbaar is. Hij is het ‘Jeugdambassadeurschap niet waard” werd gesteld. 

‘Verregaande brutaliteit’

Enkele andere reacties zijn: “De student maakt mooi en waar een punt, maar niet zo dichtbij, houding is totally fout alsof je de docent in elkaar wil slaan. Hier is Suriname en geen Nederland, waar je denkt te doen wat je wil met een docent. Soms kiezen studenten verkeerde docenten om hun brutaliteit uit te halen.” 

“Dat een student helemaal in zijn gezicht staat te zwaaien met z’n vinger, is verregaande brutaliteit. Dit komt omdat er alleen wordt aangegeven dat kinderen rechten hebben! Maar men brengt de studenten niet bij dat zij ook plichten hebben. Nee man!”

“Leerkrachten moeten massaal een week of langer geen les verzorgen en eisen dat de ouders hun kind tot orde roepen en wijs maken hoe zij zich moeten gedragen”

“Leerlingen en studenten mogen hun wensen en grieven kenbaar maken, maar de manier, houding, woordkeuze is bepalend voor de levensduur van je snijtanden.”

error: Kopiëren mag niet!