Wel of geen vergunning voor protestactie “Alles Plat” vrijdag 24 maart

Er is onlangs door verschillende activisten opgeroepen tot “alles plat” op 24 maart. Ruim enkele jaren wordt de Surinaamse bevolking geconfronteerd met de kwestie, dat voor het houden van protestacties een vergunning van een districtscommissaris vereist is. In dit kader ging Dagblad Suriname in gesprek met een activist, die ook een oproep heeft gedaan.

Onder de regering Bouterse-Adhin was er een “regeling” die indruist tegen de Grondwet van Suriname, dat alvorens er over wordt overgegaan tot het houden van een protestactie er eerst een vergunning verleend moet worden door de districtscommissaris (dc). De huidige regering die voor haar zittingsperiode fel tegen deze “regeling” was, zet nu ook deze voort, geeft de activist aan.

We zien dat in verband met de protesten van 24 maart, onlangs de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost heeft gepraat met de leiders van de protestdemonstratie die op komst is. Daarbij maakt hij kenbaar dat het protesteren wel mag en heeft toen duidelijk gezegd van “oké je moet vergunning hebben, maar in dit geval al dan niet, mag je wel protesteren maar hou het netjes en zorg dat er geen baldadigheden uitkomen”.  Dus de mensen mogen wel meedoen in opdracht van de dc zonder een vergunning, aldus de activist.

Ook zien we aan de andere kant, dat het Korps Politie Suriname een expliciete oproep doet, dat mensen niet moeten participeren aan de protestdemonstratie, omdat volgens de politieregels, politie handvest, regelgeving er een vergunning voor nodig is wil men openbare protesten houden. Echter is aangegeven, dat voor het houden, leiden of organiseren van en het deelnemen aan optochten of demonstraties in het openbaar, van welke aard of welke strekking ook, een vergunning vereist is conform artikel 49 van de Politiestrafwet.

Dus we zien, dat twee instituten tegenstrijdige berichten lanceren waarbij de een zegt “jongens jullie mogen meedoen, jullie mogen doen zonder vergunning maar geen baldadigheden” en de andere zegt nee “jullie moeten een vergunning hebben, maar we erkennen ook wel het recht van demonstraties”, dit is zo “belachelijk, afstemmen zelfs kunnen zij niet, want nu wordt niemand er wijs van”. “Mogen ze wel, mogen ze niet of mogen ze wel altijd zonder een vergunning”, zegt de activist boos.

Internationale regelgeving

De Grondwet erkent het stakingsrecht behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien. De regeling van de politie en de dc zijn regelingen van lagere aard. Er zijn internationale (OAS-richtlijnen) regels hoe de overheid dient te handelen in geval van protestacties, vermeldt de activist. En ook internationaal is het recht op vreedzame protesten erkend, geeft de activist aan.

SA

error: Kopiëren mag niet!