Geen verkapte triades 

Onderstaand stuk dat u gaat lezen is niet bedoeld om te discrimineren tegen mensen met een Chinese nationaliteit of van Chinese komaf.

Er is enige heibel ontstaan in de samenleving met betrekking tot een bericht waarin wordt gemeld, dat een groep Chinese ondernemers getraind wordt tot buitengewoon agent van politie (bavp). Deze maatregel van de groep en/of van de overheid is naar aanleiding van waarschijnlijk de gebeurtenissen van 17 februari waarbij tientallen ondernemers schade hebben geleden door plunderingen van een groep criminelen die ongestoord hun gang konden gaan. In de media hebben prominenten zoals ‘vakbondsleider’ Hooghart geweigerd om de plunderingen af te keuren, integendeel. Dat maakt dat de kans levensgroot aanwezig is dat dit zich morgen of in de toekomst herhaalt. 

Er worden op social media uitspraken gedaan van dat alle ondernemers die hun zaak openen, zelf risico hebben genomen en schade hebben veroorzaakt. Er zijn mensen onder de activisten die vrij vroeg hadden laten blijken dat ze geen greintje verstand hebben van landsbestuur, zoals die Maisha Neus, maar dat ze ook strafbare feiten en vernielingen zou goedpraten diskwalificeert haar helemaal. Er is een aantal mensen die nu herrie maken, misschien terecht, maar dat maakt van hen nog geen politiek alternatief. Al deze uitspraken maken dat ondernemers zullen gaan nadenken over de verdediging van eigen have en goed. 

We zien in bepaalde landen dat ondernemingen eigen privé legers in dienst hebben die minder voor veiligheid en meer voor intimidatie van minderheden en activisten worden ingezet. Er zijn 2 zaken die bij dat van de bavp-training een rol spelen. Ten eerste is er de vraag of de ondernemers alleen bewapend willen zijn. Om bewapend te zijn is het niet nodig dat men bavp is. Men moet wel schietlessen en wapenleer onder de knie hebben. Bij de bavp-opleiding gaat het om meer dan het bezitten van een wapen bijvoorbeeld om zichzelf en het eigen have en goed te verdedigen. De bavp-opleiding is bedoeld om bepaalde wettelijk erkende en in het justitieel systeem relevante handelingen te plegen. Dan gaat het om taken die om en bij neerkomen op politietaken. Bavp-personen treden op als het wachten op de echte politie niet raadzaam is, omdat anders grote schade ontstaat of wanneer een onomkeerbare ongewenste situatie ontstaat als men niet ingrijpt. Het ingrijpen houdt dan in het staande houden, ondervragen, arresteren en proces-verbaal opmaken in geval van het op heterdaad betrappen van overtreders van strafbare feiten (overtredingen en misdrijven). Daarbij mag men een stuk dwang toepassen en een wapen inzetten, uiteraard met inachtneming van de subsidiariteit en de proportionaliteit. 

Het optreden van een bavp is bedoeld om een halt toe te roepen aan een overtreding in proces en om de zaak zo snel als mogelijk over te dragen aan de politie. Het is dus allemaal preventief en ondersteunend naar de politie toe.  

Na de opleiding die door gecertificeerde bedrijven wordt gegeven, worden de bavp-personen benoemd door de regering in deze de minister van Justitie en Politie. 

Kleeft er enig bezwaar aan het en masse benoemen van Chinese ondernemers tot bavp? Het kan leiden tot ongewenste situaties in de samenleving en het kan zelfs gevaarlijk zijn voor individuele ondernemers. Als die in de buurten hun wapens inzetten en mensen verwonden of doodschieten, kunnen in de volksbuurten aanslagen op hem plaatsvinden en zelfs plunderingen en brandstichtingen. Zo een plundering en brandstichting zagen we enkele jaren terug in Marowijne. Wat ook kan is dat deze bavp-personen als een soort politie (raad van politie) worden gezien in de gesloten Chinese gemeenschap en dat ze politietaken gaan vervullen in deze kring tegenover burgers of tegenover groepsgenoten, bijvoorbeeld wanneer er gok- of andere schulden niet kunnen worden betaald. De groep bavp-personen kan verworden tot een soort Chinese maffia die dan onder leiding staat van een opdrachtgever. In verschillende mensenrechtenrapporten van onder andere het USA State Department staat dat de Chinese samenleving gesloten is en dat het niet te penetreren is, ook niet voor de politie. Dat wordt gesteld met betrekking tot dwangarbeid en mensenhandel. De politie zou in deze gesloten gemeenschappen geen rol van betekenis vervullen. Er kan een eigen politie binnen deze gemeenschap ontstaan, dat hebben we in andere landen gezien. We hebben enkele jaren terug een minister van JusPol gehad die op een begrafenis Chinese ondernemers had opgeroepen om te schieten op lastige intimiderende klanten. 

Wanneer we gewapende bavp-ondernemers krijgen, kan het zijn dat de schietbereidheid toeneemt en dat men snel een wapen trekt. We moeten in het land wel beseffen dat grenzen van tolerantie per  nationaliteit verschillen. Zo is Suriname niet te vergelijken met Nederland en ook niet met China. 

Al met al moeten we stellen dat het massaal trainen van gesloten groepen tot bavp, tot ongewenste situaties kan leiden. En dat moeten we zeker voorkomen bij gemeenschappen die gesloten zijn en waar de politie geen vaste voet aan de grond heeft gekregen. We moeten geen schaduwpolitie in het land op poten helpen zetten.   

Een triade is een Chinese onderwereldorganisatie. Meestal zijn triades gevestigd in Hongkong, Taiwan, Singapore, Macau, Maleisië, deels in China en een aantal grote, mondiaal georiënteerde steden met een grote Chinese minderheid, zoals San Francisco en Los Angeles. Triades zijn onder andere actief op de gebieden van prostitutie, drugshandel, afpersing en andere vormen van racketeering. Een racket is een dienst die op frauduleuze wijze wordt aangeboden om een probleem op te lossen dat eigenlijk niet bestaat, een dienst die niet in werking zal worden gezet, of een dienst die niet zou bestaan als het racket niet zou bestaan. Een belangrijk kenmerk van een racket is dat het wordt uitgevoerd door de georganiseerde misdaad. Een van de bekendste voorbeelden van een racket is afpersing.

In het bijzonder kan het potentiële probleem worden veroorzaakt door dezelfde partij die aanbiedt om datzelfde probleem op te lossen, met de bedoeling om voortdurende klandizie te genereren voor deze partij. Bij de “beschermingracket” geeft waarin een persoon of groep aan dat hij een winkel tegen mogelijke schade zou kunnen beschermen. Deze schade zou die persoon of groep anders zelf toebrengen, terwijl het verband tussen de dreiging en de beveiliging min of meer versluierd blijft. Een belangrijke bron van inkomsten voor triades is het vervalsen van merkproducten en ander intellectueel eigendom. Ze handelen ook in pornografie en smokkelen tabak en brandstoffen.

error: Kopiëren mag niet!