SoZaVo en het vastlopen van de IMF-deal

We zien dat de ontwaarding van de Surinaamse munt gestaag voortgaat. De koers voor de euro en de dollar stijgen, zonder dat de regering er en verklaring voor heeft. Intussen zien we dat er aanpassingen plaatsvinden, bijvoorbeeld van het minimuminkomen, maar de situatie is alweer veranderd. Suriname is op advies van deskundigen, gaan aankloppen voor hulp bij het IMF. Die stap wordt nu bekritiseerd. Intussen is ook duidelijk, dat Suriname de targets niet kan halen en dat daarom er al, naar verluidt meer dan een jaar, er geen overmakingen van middelen plaatsvindt. Suriname zou ook begrotingssteun van het IMF ontvangen en dat blijft uit. 

De Surinaamse regering zit nu ongeveer op hetzelfde punt waarop de vorige regering zat. Het afbouwen van de subsidies is een te bittere pil die men net door de keel van het volk kan duwen. Het Surinaamse volk heeft een zeer lage productiviteit en dat is het allergrootste probleem waarmee het land te maken heeft. Met een lage productiviteit zal men na elke zogenaamde oplossing in de economie, achter het net vissen. Het zal altijd een probleem zijn om staatskosten te dragen, we zullen altijd tegen tekorten aanlopen omdat wat we willen uitgeven, niet wordt verdiend. Onderdeel van het algemene productiviteitsprobleem is dat van de verspilling van staatsmiddelen door corruptie. Er is een gat in de staatskas, er is een gat van waaruit men middelen uitzuigt. 

Geen enkele Surinaamse regering heeft het probleem van de lage productiviteit willen aanpakken, maar het minst de vorige regering. Die heeft met geleend geld voedselpakketten aan het volk gegeven, en dat is het meest improductieve wat je kan doen. De Surinaamse politiek is niet bereid om het probleem van de productiviteit aan te pakken, omdat men niet de durf heeft om aan de achterban te zeggen dat men legaal moet werken en ondernemen, hard en slim moet werken en belasting moet betalen. Dat is een pijnlijke boodschap die stemmen gaat kosten, geen enkele partij zal met die boodschap komen. Zelfs de mensen die zich de vrijheid kunnen veroorloven, zoals een Belastingdienst-directeur, heeft de durf daartoe niet. 

Maar kortom, deze regering zit nu op hetzelfde punt als de vorige regering. Deze regering is nu op het punt om radicaal af te rekenen met de overheidssubsidies, van onder andere brandstof en elektriciteit. Bij de EBS zijn er enorme verspillingen en zou er naar verluidt, zoals uit verschillende aparte studies blijkt, sprake zijn van een enorme corruptie. Vreemd genoeg wordt een persoon die verdacht wordt van corruptie aangesteld als de hoogste bestuurders bij dit utiliteitsbedrijf. De vorige regering had na een persconferentie de stekker eruit getrokken wat betreft het IMF. Die regering schilderde het IMF als een volksvijand en zichzelf als volksvriend. Het grootste probleem dat alle 2 regeringen hebben is dat men gemakkelijk de subsidies zal kunnen afbouwen, maar dat men de volgende handeling niet kan plegen. De volgende handeling zal zijn dat men heel efficiënt een sociaal programma zal moeten uitvoeren om degenen die in een flinke armoede ondergedompeld zullen raken, tegemoet te komen met bedragen die in de IMF-steun zijn ingecalculeerd. 

Een van de meest inefficiënte ministeries, al geruime tijd, is het ministerie van SoZaVo. Er is geen mechanisme van kwaliteitsbewaking op dit ministerie, er zijn geen kwaliteitsnormen. Dit ministerie kenmerkt zich door een klantonvriendelijke houding. De ambtenaren zijn bij tijd en wijle ook corrupt, de goede niet te na gesproken. Het personeel van SoZaVo op de wijkkantoren heeft de gewoonte om te klagen. En daarom kunnen ze niet op eventuele luiheid en dienstweigering worden aangesproken. Het grootste obstakel van de IMF-deal is SoZaVo. Dit ministerie heeft naar het schijnt indirect geweigerd om het sociaal programma uit te voeren. Dit ministerie is ook hoofdverantwoordelijk voor de agitatie die er is tegen het volk. SoZaVo is door de jaren heen gecorrumpeerd, door onterechte steun en gratis Bazo-kaarten ook aan mensen die daarvoor niet in aanmerking moeten komen. Er zijn tussenpersonen die wel huis aan huis gaan bij familie en politieke vrienden om documenten op te halen. Deze tussenpersonen zijn politieke handlangers in de politieke partij die de minister heeft geleverd, nu de ABOP en de PL. Deze tussenpersonen leveren gratis Bazo-kaarten tot aan huis af.

Waar we zien dat ambtenaren van SoZaVo bijna op jacht gaan op zoek naar mensen die hulp behoeven, maar dit niet willen en dat niet erkennen (uit sociale schaamte) zien we de omgekeerde wereld in Suriname. Wij zijn een land met schaamteloze burgers en met schaamteloze politici. Ook tijdens de vorige regering leende Sozavo zich niet voor het sociaal programma, de ambtenaren hebben dat niet willen uitvoeren. Het gevolg was dat de politieke partij van de president met zijn structuren moest inkomen. Het werd daarom een programma met enorme verspilling en niet samenhangend. 

Sociale steun ontvangen is om te beginnen een korte termijn maatregel. Terwijl mensen hulp ontvangen moeten mensen getraind worden zodat ze zelfstandig inkomen moeten verwerven. Ze moeten een skill aanleren, daarvoor moeten ministeries samenwerken. En nadat men een skill heeft aangeleerd moet men via bemiddeling aan een baan worden geholpen en wordt de sociale steun op een lager niveau gebracht of helemaal geschrapt. Het is een doorloopsysteem, maar in Suriname is de cultuur dat men gratis geld blijft ontvangen. 

De verkiezingsdatum nadert, er zijn politieke partijen die al met een verkiezingscampagne bezig zijn. De ABOP en de PL zijn allang klaar met regeren en de president kan dus helemaal niet rekenen op de SoZaVo-minister. 

We hadden hier al aangegeven dat SoZaVo een groot deel van de sociale hulp van 2022, zeker in de buurt van 90%, niet heeft kunnen uitkeren. Het geld is blijven liggen terwijl de burgerij scheldt op de president en het IMF. Sozavo is dus het grootste obstakel voor het verder brengen van het IMF-deal. De president bekritiseert zijn ministers uit egards voor hen, niet in het openbaar. Hij kan ze niet reshuffelen. Intussen zal hij in 2025 de volledige politieke slag vangen voor alle spaak gelopen programma’s.

error: Kopiëren mag niet!