Genoeg onderzoek gedaan, nu tijd voor politieke daadkracht 

Het begint nu pas een beetje interessant te worden wat betreft de slapende silent majority waarvan niets te horen is over de vele misstanden die er in onze land plaatsvinden. 

Een van de zaken die de laatste tijd steeds naar buiten komt, is het onmaatschappelijk gedrag van grote bedrijven, die alle regels van fatsoen aan hun laars lappen. Het zijn arrogante bedrijven die denken dat ze alles kunnen maken en breken en weinig respect tonen aan de regering en de samenleving vanwege bijdragen in de staatskas en aan het bbp. Deze bedrijven zijn in zwakke landen met haperende controlestructuren, de grote multinationals in de mining. 

Maar, nu zien we al geruime tijd dat ons eigen bedrijf Staatsolie die neiging vertoont om onaanraakbaar te zijn. Staatsolie mag bijdragen aan de staatskas, maar het grootste voordeel van de olie die toebehoort aan de natie is vooral voor de mensen die bij Staatsolie werken. Die verdienen toplonen die zodanig hoog zijn, dat men het waarschijnlijk niet aan de vp zal tonen als die ernaar vraagt. Het is allemaal een goed bewaard geheim. Met de olie van het volk wordt dus een klein deel van de samenleving er echt beter van, want hoe gemakkelijk of moeilijk is het om als werknemer aangenomen te worden bij Staatsolie? Deze vraag kan de lezer zelf beantwoorden. 

Staatsolie neigt een arrogant bedrijf te worden die ongevoelig is voor de samenleving. We hebben recent gehad de overstroming rondom het stuwmeer waar het bedrijf gewoon alle verantwoordelijkheid van zich heeft afgezet. Ga dan maar een schadevergoeding indienen, dat is de houding van dit bedrijf. Een ander voorbeeld is recent weer dat van de olielekkage op de Surinamerivier. 

Heel belangrijk is dat de commissie aanbeveelt dat de Afobaka stuwdam onder beheer van de EBS komt. Eerder is door een commissie vastgesteld dat toen het aanbod op tafel lag op de stuwdam over te nemen, de directie van de EBS en de Raad van Commissarissen (RvC) dat nooit in overweging hebben genomen. En dat is wel een verwijt dat aan ze kan worden gemaakt. De commissie is heel helder geweest en aangegeven dat gesjoemeld zou zijn met het aantal barrels dat gedeclareerd is: het is meer dan werkelijk gebruikt. Dat is dus wat men noemt fraude en daarover moet er dus een strafrechtelijk onderzoek komen. Ook voor opslag en afhandelings- en vrachtkosten zou er gesjoemeld zijn. Verschillende onterecht hoge prijzen zijn door de commissie aangehaald. 

Staatsolie is een politieke enclave en verschillende rapporten hebben aangetoond dat de EBS eigenlijk benadeeld wordt met de dure olie die het opgedrongen krijgt van Staatsolie. Er is een deal met Staatsolie ten behoeve van de EBS die nadelig is voor de EBS. De gebeten hond is de consument die door deze nadelige deal veel moet betalen voor stroom. Die stroomprijzen zijn hoog in het belang van Staatsolie en haar werknemers die hoge lonen moeten verdienen. Je zou dus hier kunnen praten van dubbele misbruik of dubbele uitbuiting. Er is een Tarieven Commissie die geen blad voor haar mond heeft genomen en keihard de waarheid heeft gesproken. 

En precies zo moeten we de waarheid in het land bespreken waardoor het voor ons duidelijk wordt dat vanwege kwader trouw het volk gebukt gaat steeds onder hoge prijzen. Wij hebben olie, maar het volk heeft er niets aan. Precies zo zullen we straks offshore olie hebben, maar alleen een handjevol mensen werkzaam in de oliebedrijven en de buitenlandse bedrijven zullen  er profijt van hebben. De EBS zit al met interne verspillingen en oneerlijke praktijken die doorlichtingen van het bedrijf aan het licht hebben gebracht. En dan is er nog de oneerlijke deal met Staatsolie. De Tarieven Commissie heeft aangegeven dat de EBS teveel betaalt voor energie. Op jaarbasis zou wat blijkt uit de gegevens van de commissie, 10,8 miljoen USD teveel aan Staatsolie zijn betaald. Dat is over 10 jaren zo en dat komt neer op een immens bedrag van 108 miljoen USD. We hebben het dan hier over aan zware olie die EBS nodig heeft om de generatoren te draaien. Er is namelijk een contract die de Staat verplicht om energie bij de Staatsolie (de Staatsolie Power Company Suriname) af te nemen. Deze olie is elders goedkoper te betrekken oftewel Staatsolie schroeft met olie van de Staat, de prijs op voor de Staat. Staatsolie maakt dus woekerwinsten op de Staat, dus op het volk die nota bene nog eigenaar is van de olie. 

Staatsolie doet alsof het bedrijf de eigenaar is van de olie en dat is op zijn zachtst gezegd een grote oneerlijkheid. De Energiecommissie is heel open en eerlijk over haar conclusies. Dat zijn conclusies die binnen korte keer al verschillende keren zijn getrokken. Er zijn studies die aantonen dat de EBS USD 20 per barrel goedkoper olie kan kopen met een 2% zwavelgehalte. EBS heeft al de aanbeveling gehad om van de dure 0.7% zwavelgehalte olie af te stappen en te gaan richting de zwaardere en goedkopere 2% olie. Het is allemaal onnodig duur inkopen ten voordele van Staatsolie. 

Dus eigenlijk is Staatsolie bezig om de EBS uit te buiten. De Energiecommissie is heel duidelijk: de EBS heeft Staatsolie niet nodig als koeparie. 

De kostprijs van olie kan liggen op USD 0.07 per kilowattuur zijn, een geen USD 0.10. Een andere bevinding is dat de tarieven die in rekening worden gebracht voor de stroom van de Afobaka-stuwdam gebaseerd zijn op incorrecte cijfers. 

Waartoe we de regering oproepen is dat na zoveel rapporten de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en paal en perk stelt binnen de EBS en ook binnen Staatsolie. Door het onmaatschappelijk gedrag ontstaan hoge prijzen en draagt dat bij aan de armoede. Het gevolg zijn de protesten die u vandaag weer zal meemaken met de gevolgen van dien.

error: Kopiëren mag niet!