DNA-vergadering geen voortgang vanwege quorum gebrek

De openbare vergadering van de Nationale Assemblee die voor gistermiddag, dinsdag 21 maart, was uitgeschreven heeft vanwege gebrek aan quorum geen voortgang gevonden. Slechts 24 leden hebben de presentielijst getekend. 

De coalitie (VHP en ABOP/PL) heeft slechts 22 leden kunnen opbrengen. Met Gregory Rusland (NPS) en Remo Kanapé (BEP) hebben in totaal 24 leden de presentielijst getekend. Het aantal van 26 is nodig voor quorum. Enkele leden van zowel de coalitie als de oppositie zijn uitlandig.

Op de agenda van de vergadering stond de behandeling van het wetsvoorstel nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Drank. De wijziging betreft het schrappen van mineraal water van de lijst van Alcoholvrije dranken waarover accijns wordt geheven. Het accijns op alcoholvrije drank, zoals limonade, fruit en groentesap, bedraagt USD 0,07 per liter. Met het schrappen van het product mineraal water van de lijst van accijnsgoederen, zegt de regering te willen voorzien in betaalbaar drinkwater van goede kwaliteit voor de samenleving. 

Water dat niet door de staat wordt geleverd, alsook gebotteld water tot 5 liter, is onderhevig aan 10% btw heffing. Bij de behandeling van de wijziging van de btw-wet in december vorig jaar was er veel kritiek hierop. Met het schrappen van water van de lijst van accijnsgoederen lijkt de regering tegemoet te willen komen aan deze kritieken. Vernomen wordt dat met het schrappen van water van de lijst van accijnsgoederen de staat een bedrag van circa SRD 12 miljoen aan inkomsten zal derven. SS

error: Kopiëren mag niet!