AOV’ers en de koopkrachtversterking van SRD 1.800

In Suriname is er een groot probleem met de Algemene Oudedagsevoorziening (AOV).  Het recht op de AOV-uitkering gaat in op de dag waarop de 60-jarige leeftijd wordt bereikt. Helaas is de AOV-uitkering niet meer toereikend om in het levensonderhoud te voorzien vanwege onder andere de hoge inflatie van 54%. Dit leidt tot verarming van veel Surinaamse burgers, waaronder ook de groep seniore burgers. 

De Algemene Oudedagsevoorziening in Suriname bedraagt momenteel SRD 1.000 per maand (dat neerkomt op ongeveer 27 euro).  Met dit bedrag dienen de gepensioneerden de kosten te dekken van hun dagelijkse levensonderhoud en de vaste lasten te betalen. Door de hoge inflatie in Suriname is de koopkracht van de Surinaamse munteenheid sterk gedaald waarbij de koopkracht van de AOV-uitkering nauwelijks nog iets voorstelt. Het is daarom van belang, dat de Surinaamse overheid ook ingrijpt,omdat de vele verhogingen en prijsstijgingen niet meer te dragen zijn voor de burgers.  Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de aangekondigde koopkrachtversterking van SRD 1.800 voor AOV’ers te laten gelden. Dit zou helpen om de Surinaamse burgers te helpen hun AOV-uitkering te versterken waardoor zij beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Het is van essentieel belang dat de Surinaamse overheid actie onderneemt om een bijdrage te leveren, om het leven van de burgers te helpen verbeteren en ook te voldoen aan haar sociaal maatschappelijke verplichting als regering naar de burgers toe.  De regering is verantwoordelijk en heeft de plicht om ervoor te zorgen, dat de burgers beschermd worden tegen armoede, en dat zij voor een langere termijn de inkomensgarantie krijgen van de overheid. 

Daarnaast is de regering ook gebonden om in tijden van nood de gemiddelde burger een helpende hand te bieden zodat zij niet in een uitzichtloze situatie belanden en het idee krijgen, dat de overheid hun in de steek laat. 

Ook is bekend, dat de regering met het zogenoemde sociale vangnet, dat onderdeel uitmaakt van het Herstelplan, gehouden om uitvoering daaraan te geven. De koopkrachtversterking van SRD 1.800 welke door de regering is aangekondigd kan in deze als een heel goede financiële opvang gezien worden voor de groep AOV’ers. 

Duidelijk is wel dat de de huidige AOV-uitkering nauwelijks voorziet in de levensonderhoud  van de burgers en helemaal niets voorsteld in deze economische situatie. 

Mevrouw Sharon leeft uitsluitend van haar AOV-uitkering. “Ik kan letterlijk niets doen. Als ik kleine spullen in de winkel koop, dan ben je al gauw een SRD 500 kwijt. Wat hou ik dan over voor de rest van de maand? Ik hoop dat de regering wat hieraan doet. Want het kan zo niet verder. Ik ga mij laten registreren voor de koopkrachtversterking. Een SRD 1.800 scheelt wel, ik kan daarmee mijn vaste lasten betalen. Hopelijk kijkt de regering ook naar de groep AOV’ers hoor en de koopkrachtversterking voor ons.”

JM

error: Kopiëren mag niet!