Burger vraagt zich af hoeveel duurder benzine nog wordt

Brandstof kost in de Verenigde Staten US$ 3,49 per gallon. Dat is minder dan 1 Amerikaanse dollar per liter. Een gallon is 3.785 liter. Dat komt neer op ongeveer SRD 35, wat nu al wordt betaald. “Welke marktconforme prijs wil de regering nog invoeren? Welk deel wordt dan nog gesubsidieerd door de regering als de prijs nu al marktconform is?”, vraagt een verhitte burger zich af in gesprek met Dagblad Suriname.

“Ik mis steeds de cruciale mededelingen en voorlichting vanuit de regering. Met de hoge prijzen van haast alle essentiële zaken kom ik in ernstige problemen. Het is ondraaglijk en ik zie geen uitweg.” 

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft eerder tijdens een persconferentie over het regeringsbeleid met betrekking tot prijzen en subsidies gezegd dat “wij ervoor zorgen dat het gaat rusten op een goed gedragen macro economie”. 

De bewindsman heeft erop gewezen, dat brandstofsubsidie niet automatisch een tegemoetkoming is voor de meest kwetsbaren. “De regering heeft getracht met deze subsidies, de kosten van transport laag te houden. Echter is de regering nu genoodzaakt de subsidie af te bouwen.” 

Minister Raghoebarsing wees erop, dat het gaat om een algeheel beleid, waarbij de focus ook ligt op het sociaal beleid.

error: Kopiëren mag niet!