SBV: Banken zijn op 24 maart open

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft kennis genomen van de aangekondigde protestactie op 24 maart aanstaande tegen het beleid van de regering.

De SBV is zich ervan bewust dat de huidige economische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot verontwaardiging en frustratie in de samenleving. We ondersteunen de opvatting dat de regering in haar rol als uitvoerder van beleid, alle mogelijke instrumenten zal moeten inzetten om tot besluitvorming te geraken welke tot adequate verbeteringen leiden, op zowel economisch, sociaal als maatschappelijk gebied.

De SBV is in intensief overleg met de regering om te bekijken hoe de banken een actieve rol hierin kunnen spelen.

Wij zijn echter van mening, dat ook wij in deze uitdagende tijden er moeten zijn voor onze klanten en willen dan ook onze dienstverlening op 24 maart regulier aanbieden.

De Bankiersvereniging stelt, dat zij ervan uitgaat dat de regering er alles aan zal doen de veiligheid te waarborgen om een escalatie, zoals zich op 17 februari jl. heeft voorgedaan, te voorkomen. Tevens zullen de banken ook zelf de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en nauwlettend met de autoriteiten de ontwikkelingen op dit vlak monitoren.

De SBV zal dan ook vooralsnog geen gehoor geven aan de oproep van het niet aanbieden van de bankdiensten op 24 maart 2023 en heeft haar leden daaromtrent ook geadviseerd.

De Surinaamse Bankiersvereniging

error: Kopiëren mag niet!