De Nationale Partij Suriname start mobilisatie campagne

De NPS is op vrijdag 17 maart gestart met haar mobilisatie campagne op weg naar de komende verkiezingen. Voorzitter Gregory Rusland en de afdeling Paramaribo onder leiding van Ivanildo Plein gaven het startsein. Assembleelid lid Patricia Etnel en voorziter van de Jongerenraad Danique van Varseveld waren ook aanwezig, evenals andere prominente leden van de partij. 

De NPS staat midden in de samenleving en is reeds een tijd bezig de noden van de samenleving te analyseren. Zij is binnen haar strukturen drukdoende oplossingen voor te bereiden ter lediging van de pijn in de samenleving. De maatschappij lijdt enorm onder de huidige sociaal economische en financiele situatie en Surinamers raken steeds dieper in de put. Besloten is om alvast de verschillende buurten in Paramaribo in te trekken en te luisteren naar de mensen, zodat samen met de samenlevingen de zo noodzakelijke en urgente problemen kunnen worden aangepakt en opgelost.

Tijdens het eerste veldbezoek zijn mensen huis aan huis bezocht, waarbij iedereen in de gelegenheid werd gesteld om tal van onderwerpen inzake de erbarmelijke situatie in het land en de plannen van de groene partij te bespreken.

De reactie van de mensen in het veld was zeer positief. Velen waren verheugd met de zichtbaarheid van de partij in het resort en spraken de hoop uit vaker met leden van de NPS van gedachten te wisselen. De partij heeft daarom besloten de veldbezoeken in het resort Welgelegen de komende dagen voort te zetten.

Middels deze veldbezoeken wenst de partij niet alleen nieuwe leden aan te werven en oude leden terug naar huis uit te nodigen, maar de samenleving aan te geven dat zij wederom paraat staat om Suriname samen met de bevolking en andere actoren wederom uit het slop te halen.

Paramaribo, 19 maart 2023.

NPS Media Team

error: Kopiëren mag niet!