Vakcentrale C-47 bewandelt eigen weg

De vakcentrale C-47 bewandelt haar eigen weg als het om specifieke issues gaat. Zij blijft deel uitmaken van Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname) en zal ook actief daarin blijven participeren. Zo verduidelijkt C-47 voorzitter Robby Berenstein donderdag na afloop van de vergadering van de Assemblee van de Arbeid van de vakcentrale.

C-47 heeft wel moeite dat leden van het presidium van Ravaksur verklaringen doen en/of standpunten innemen als te zijn die van Ravaksur, zonder daarover met haar te hebben afgestemd. Men moet dan weten dat in zulke gevallen er onterecht gesproken wordt namens een 60-tal vakbonden die bij C-47 zijn aangesloten. Dat willen de lidbonden niet meer zo hebben, aldus Berenstein. Als voorbeeld wordt aangehaald het voorstel van Ravaksur aan de regering om een onder-ministerie voor btw zaken in te stellen. Dat is volgens Berenstein nimmer binnen Ravaksur besproken. 

Gebrek aan interne afstemming

C-47 vindt dat standpunten die Ravaksur inneemt intern eerst goed met elkaar dient te worden afgestemd. In de voorbije periode lijkt dat vaker te zijn gebeurt. Dat schijnt de belangrijkste reden te zijn dat de vakcentrale C-47 haar eigen weg is opgegaan. Vorig jaar heeft ze naar aanleiding van de laatste verhoging van de stroomtarieven van de EBS met actie gedreigd indien de regering de verhoging niet zou terug draaien.

Een actie van C-47 lidbonden werd op het laatste moment afgewenteld, nadat de regering een spoedonderhoud had met de vakcentrale. Uit dat onderhoud is de zogeheten EBS-Tarieven Commissie uitgerold die advies aan de regering moest uitbrengen over de juiste stroomtarieven. Deze commissie bestaande uit terzake deskundigen werd voorgezeten door C-47 topper Dayanand DWarka. De commissie heeft haar eindrapport ondertussen uitgebracht. Daarin zijn voorstellen gedaan van maatregelen die moeten leiden tot verlaagde stroomtarieven.

Uitvoering van dit rapport is één van de eisen van C-47 aan de regering. C-47 maakte geen deel uit van de Ravaksur afvaardiging tijdens het vooroverleg met president Chandrikapersad Santokhi voor een Nationaal Dialoog. C-47 ziet vooralsnog het nut niet in van een nationaal dialoog. Het is niet duidelijk waar het nationaal naar toe moet leiden. Als het gaat om te vernemen wat de visie en standpunten zijn van de vakbeweging dan wordt de regering geacht daar helemaal bekend mee te zijn. Er zijn recentelijk genoeg documenten aan de regering gegeven en de visie en standpunten van de vakbeweging inzake verschillende vraagstukken zijn schriftelijk kenbaar gemaakt. Berenstein zegt, dat de nationale dialoog, althans het vooroverleg daartoe niets anders is dan een vertragingstactiek is van de president. 

“We zijn niet van gisteren en dat hadden we gauw reeds door”, aldus de C-47 voorman. Volgens hem weet de regering al wat er moet gebeuren en welke acties er ondernomen moeten worden om de armoede onder de bevolking een halt toe te roepen.

SS

error: Kopiëren mag niet!